У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності успішно проведено чергове засідання Вченої ради

12 серпня 2021 р. у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проведено чергове засідання Вченої ради Центру під головуванням директора Центру проф. В. Федоренко. Вчена рада Центру розглянула низку актуальних питань статутної діяльності Центру.

Так Вчена рада Центру розглянула питання оптимізації організації підготовки осіб, які мають намір отримати чи підтвердити кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності. Вчена рада Центру підтвердила рішення про поквартальну організацію відповідних стажувань (з першого числа початку кожного кварталу), що дозволить раціонально планувати і організовувати всі види статутної діяльності Центру – науково-дослідну, судово-експертну та ін. Також було обговорено питання щодо визначення відповідності вищої освіти претендентів на отримання кваліфікації судового експерта та прийнято рішення про винесення цього питання на розгляд чергового осіннього засідання профільної секції 29 жовтня поточного року.

Вчена рада Центру також підтримала ініціативу директора Центру про видання Центром текстів методик дослідження об’єктів інтелектуальної власності, які вже затверджені Координаційною радою з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України і внесені до Реєстру методик проведення судових експертиз, для службового користування поліграфічним способом. Це дозволить уникнути різночитань судовими експертами існуючих методик через можливе використання їх не кінцевих електронних версій, спростить використання діючих методів при підготовці судових експертів. При цьому, в передмові до відповідних методик, не порушуючи цілісність самого їх тексту, доцільно зазначати можливі зміни у чинному законодавстві та правозастосовній практиці, що дозволить актуалізувати ці методики, наблизити їх до потреб практики.

У контексті реалізації цієї ініціативи Вчена рада Центру розглянула та рекомендувала до друку дві методики: «Методику проведення судової експертизи, комерційної таємниці та ноу-хау» (реєстр. код 13.8.02; 2009 р.) і «Методику проведення судових експертиз, пов’язаних з кресленнями – об’єктами авторського права» (реєстр. код 13.1.1.02; 2012 р.).

Вчена рада Центру також оновила склад Редакційної колегії наукового електронного видання Центру «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», а також рекомендувала до друку черговий № 4(16) цього видання.