Відбулось осіннє засідання секції судової комп’ютерно-технічної та телекомунікаційної експертизи (в режимі телеконференції) на базі Київського науково-дослідного інституту

В.о. директора Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Михайло МОЖАЄВ та співробітники лабораторії досліджень інформаційних технологій Володимир ГОМОН та Тетяна БИКОВА взяли участь у осінній секції.

На засіданні розглянуті такі питання:

  1. Розгляд технічних завдань з пояснювальними записками, календарними планами виконання робіт, витягами з протоколів засідань Вченої ради НДУСЕ на нові теми, що плануються до включення до тематичного плану НДР НДУСЕ МЮ України на 2024 рік.
  2. Розгляд анотованих звітів за темами НДР, що виконуються.
  3. Обговорення результатів апробації НДР, згідно з планом апробації результатів науково-дослідних робіт НДУСЕ МЮ України на 2023 рік.
  4. Обговорення результатів впровадження НДР згідно з планом впровадження результатів НДР НДУСЕ МЮ України на 2024 рік.
  5. Розгляд та обговорення актуальних проблем судової комп’ютерно-технічної та телекомунікаційної експертизи.
  6. Розробка та обговорення проекту плану роботи секції Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України на 2024 рік.