Вийшов 15-й випуск видання НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності та партнерів «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

У кінці червня 2021 року, у переддень Дня Конституції України і Дня судового експерта, вийшов 15-й, ювілейний випуск наукового електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», заснованого у 2018 році трудовим колективом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), спільно з науковими партнерами.

Із виходом цього випуску журналу його авторську та читацьку аудиторію привітала директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Н.М. Ткаченко. У вітальному слові Н.М. Ткаченко відзначила належний рівень статей, які з року в рік виходять у часописі, та визначила наступний аспект: «Прикметно, що їх авторами стали не лише судові експерти і науковці державних науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ), а й  судові експерти, які не є працівниками НДУСЕ. Це засвідчує той факт, що журнал «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління» за три роки своєї роботи утвердився як фаховий і відкритий майданчик для наукового дискурсу щодо розвитку судово-експертної діяльності в Україні та за кордоном, а також з проблемних питань теорії та практики окремих видів судової експертизи і  судово-експертних спеціальностей».

На підтвердження цієї високої оцінки 3-х річної діяльності наукового електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», автори цього випуску з Центру та інших НДУСЕ, а також приватні експерти і науковці підготували до уваги читачів наступні статті з проблем теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності та інших судово-експертних спеціальностей.

Андрощук Г.О. «Технології штучного інтелекту: аналіз патентних трендів»;

Архіпов В.В. «Судова експертиза кріптовалюти»;

Крупка Я.А., Кралюк М.О., Костенко Т.В., Зав’ялова О.Л. «Злочини в сфері охорони та раціонального використання надр: досудове розслідування, судова експертиза»;

Кісіль Н.В. «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності в Україні: предмет, завдання та межі компетенції»;

Кривоножко Г.Є. «Проблемні питання визначення рефайлінгу як одної із складових кіберзлочину в Україні під час виконання судових експертиз (експертних досліджень)»;

Тимощик Л.П. «Методика та практика оцінювання матеріальної шкоди у результаті порушення прав інтелектуальної власності за методом прямої капіталізації доходу».

Також у цьому випуску журналу було розміщено низку статей присвячених проблемам теорії та практики конституціоналізму та конституцій. Зокрема, стаття директора Центру проф. В.Л. Федоренка «Утвердження основних моделей і легітимних механізмів прийняття конституцій: світовий досвід для України»

Відзначимо, що 23 червня в Україні відзначається День державної служби. У цьому контексті справжнім «інтелектуальним подарунком» для журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» стала змістовна стаття Голови Національного агентства України з питань державної служби Н.О. Алюшиної на тему: «Науково-методичний супровід процесу управління персоналом у державних органах».

Непересічною та глибокою в теоретико-методологічному сенсі стала й публікація у цьому випуску часопису статті доктора юридичних наук, професора, судді Верховного Суду Я.О. Берназюка «Принцип легітимних очікувань (legitimate expectations): поняття та зміст».

Електронне наукове видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» містить і низку інших цікавих публікацій, присвячених актуальним проблемам юриспруденції та державного управління, з якими Ви можете ознайомитись за посиланнями на офіційному веб-сайті Центру (https://intelect.org.ua/) в однойменній рубриці.

З року в рік, від випуску до випуску наше наукове електронне видання підіймає, завдяки вам, шановні автори і читачі, гострі проблеми судової експертизи, криміналістики і кримінології, державотворення та правотворення, в його публічних і приватних аспектах, питання публічного управління та публічної служби. Маємо тверду впевненість у подальшій цікавій і плідній науковій та експертній роботі.

 

Довідково:

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (додаток 4), електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію «Б» у галузях юридичних наук та державного управління. Згадане наукове видання висвітлює актуальні питання судової експертизи і криміналістики, публічного і приватного права, а також державного управління та місцевого самоврядування та видається 6 разів на рік.