Вийшов 18-й випуск журналу НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності та партнерів «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

Напередодні 17 річниці з дня заснування Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) та проведення V-ої щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») вийшов 18-й випуск наукового електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», в якому опубліковано низку цікавих і змістовних наукових статей, присвячених проблемам теорії та практики судової експертизи, криміналістики і кримінології, питанням державотворення та правотворення, публічного та приватного права, а також державного управління.

Із виходом цього випуску журналу його авторську та читацьку аудиторію привітала директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Н. Ткаченко. У вітальному слові вона відзначила наступне: «Знаково, що вихід цього випуску нашого часопису передує відзначенню 17 річниці з  дня утворення його засновника – Науково-дослідного центру судової експертизи з  питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Систематичне видання з  2018  року власного наукового часопису «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління» є  важливим індикатором посилення рівня розвитку науково-дослідної діяльності Центру та забезпечення транспарентності фахового дискурсу з проблем теорії та практики судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності на всеукраїнському рівні».

У свою чергу, директор Центру та заступник головного редактора цього фахового журналу В. Федоренко приєднався до привітань шанувальників часопису і зазначив таке: «Вихід цього завершального в 2021 році числа фахового електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління» припав на низку важливих свят для українців свят – День Св. Миколая, Новий рік і Різдво Христове, як католицьке, так і православне, й інших. Іще одним важливим святом для Науково-дослідного центру судової експертизи Мін’юсту є  17 річниця з  дня його заснування. Переконані, що радість нашого Дня народження поділяють наші колеги і  друзі, зокрема, автори і  читачі цього видання».

До складу Редакційної колегії фахового електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління» рішенням Вченої ради Центру від 22.12.2021 (протокол № 3/2021) було включено доктора юридичних наук, заступника директора з наукової роботи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Заслуженого юриста України Нестор Наталію.

Редколегія часопису оголошує набір наукових статей на № 1, 2022 року. З тематикою фахового електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління» і вимогами до статей автори можуть ознайомитись на офіційній веб-сторінці Центру, в розділі, присвяченому цьому виданню: https://intelect.org.ua/activity/research-activities/zhurnal-ekspert-paradygmy-yurydychnyh-nauk-ta-derzhavnogo-upravlinnya/

 

 

 

Довідково:

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (додаток 4), електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію «Б» у галузях юридичних наук та державного управління. Згадане наукове видання висвітлює актуальні питання судової експертизи і криміналістики, публічного і приватного права, а також державного управління та місцевого самоврядування та видається 6 разів на рік.