Вийшов 20-й ювілейний випуск часопису НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

На початку травня 2022 року Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), в умовах воєнного стану, після схвалення Вченою радою Центру (протокол № 7/2022 від 29.04.2022), було опубліковано друге число наукового електронного часопису Центру «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», який видається спільно з науковими партнерами Центру. Цей випуск журналу став ювілейним – 20-м, а його випуск припав на відзначення Міжнародного дня інтелектуальної власності.

У вступному слові до № 2(20) журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» за 2022 рік авторів і читачів журналу привітала директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України Наталія Ткаченко. У вступному слові вона, зокрема, відзначила наступне:

«Квітневий випуск фахового електронного видання НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності «Експерт: парадигми юридичних наук і  державного управління» підготовлений у  час, коли християни православного обряду відзначають Великодень з  надіями на перемогу в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України від вторгнення РФ та повернення до мирного життя, відновлення та розвитку економічного, науково-технічного, безпекового, соціального та культурного потенціалу нашої Батьківщини.

26 квітня весь цивілізований світ щорічно, починаючи із 2022 року, відзначає Міжнародний День інтелектуальної власності, запроваджений WIPO. Повага до права на об’єкти інтелектуальної власності та їх ефективне гарантування, а також використання інтелектуального капіталу для інноваційного розвитку є характерною ознакою демократичних і економічно розвинених держав світу, таких як США, держави-учасниці ЄС, Канада, Японія та ін.».

До українських колег, науковців і судових експертів, звернувся член Редколегії часопису «Експерт …», професор, DrHb, екс-директор Інституту судових експертиз ім. проф. Я. Сехна Міністерства справедливості Республіки Польща в Кракові Лєшик Вєчорек, який відзначив наступне:

«Маю честь звернутися до авторів і читачів часопису «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», до складу Редколегії якого я маю честь входити. Цей Часопис донині, незважаючи на загальне і всесвітнє засудження російського агресора, продовжує формуватися й видаватися в м. Києві під ракетні обстріли.

Із сумом пригадую мій виступ у м. Києві 23 грудня 2021 року, в  рамках V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності «Крайнєвські читання». Він був присвячений Катинським архівам д-р Ян Робла у контексті діяльності Польського Червоного Хреста.

«Із сумом», бо ця промова, у певному сенсі, на жаль, стала «пророчою», бо нині в Україні історія «пройшла повне коло». Як і під час Другої світової війни, так і  після неї, «совєти» намагалися приховати факт і  спосіб вчинення т. зв. «Катинської різанини», а нині росія намагається приховати факт і спосіб варварських злочинів, скоєних окупантами у Бучі, Ірпені, Бородянці, Маріуполі, Тростянці та інших містах України».

Директор Центру та заступник головного редактора «Експерта …» професор Владислав Федоренко відзначив,

«Репрезентоване вашій увазі 2-е число часопису «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», яке є ювілейним – 20-м, із часу першого видання, що побачило світ у  2018 році, містить цікаві та змістовні наукові статті, присвячені не лише питанням судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, а й проблемам відповідальності за порушення прав і свобод людини внаслідок тимчасової окупації РФ територій України; методичним засадам визначення вартості рухомого майна, що постраждало або було знищено під час воєнних дій або терористичних актів при проведені судової товарознавчої експертизи; особливостям правового статусу суддів у  період воєнного часу та ін.

Надзвичайно актуальною вбачається стаття закордонного члена нашої Редколегії, пані професор Й. Яблонської-Бонси, завідувача кафедри теорії, філософії та історії права Академії Леона Козьмінського у  Варшаві, присвячена ґрунтовному аналізу Закону Польщі від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у  зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави».

Зважаючи на те, що нині дружня Польща дала прихисток і турботу понад 3 млн. громадян України, ця публікація є юридичним дороговказом для реалізації українцями їх права на охорону здоров’я, правову допомогу, роботу, освіту та науку в Речі Посполитій на час воєнного стану в Україні».

Згадана проф. В. Федоренком стаття Йоланти Яблонської-Бонси, професора, DrHb, члена Редколегії журналу «Експерт …» та Головного редактора фахового польського юридичного часопису «Критика права. Незалежні правові студії» («Krytyka PrawaNiezależne Studia nad Prawem»), який індексується в міжнародній науковометричній базі Scopus, на тему «Польський Закон від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави». Первинний аналіз» відкриває наукові публікації цього числа журналу. У анотації до цієї статті відзначається:

«Понад 2,23 мільйона біженців із України перетнули польсько-український кордон за один місяць (з 24 лютого по 24 березня 2022 року) внаслідок жорстокого та незаконного військового нападу Росії на Україну. Я не знаю, скільки громадян України вирішили залишитися в Польщі і скільки з них мають намір залишитися на більш тривалий термін, скільки з них вирушили далі – в інші держави, і скільки з них вирішили повернутися на Батьківщину за кілька днів – незважаючи на бурхливу війну.

Швидка організація урядових, самоврядних, неурядових ініціатив допомоги та ініціатив «знизу вгору», започаткованих звичайними громадянами для допомоги та підтримки такої кількості українських громадян у Польщі, є дуже складним процесом як з юридичного, організаційного, так і з технічного погляду.

Мета цієї статті, зосередитись і висвітлити лише один, нормативний аспект дій, невідкладно вжитих владою Польщі. Важко сказати, як працюватимуть ці нормативні рішення, прийняті так швидко, та які з них вимагатимуть доопрацювання та вдосконалення. Тому, нами не пропонуються жодні оцінки і висновки соціально-правового чи психолого-правового характеру, оскільки відповідних досліджень іще ще немає. Ми не заглиблюємось в аксіологію прийнятих рішень. Це лише опис загальної картини правових уявлень Польського Уряду та Парламенту про «невідкладну допомогу» Польщі українцям, закладеній у спеціальному законі. Йдеться про законопроєкт, який був внесений до Сейму 7 березня 2022 року, на тринадцятий день війни РФ проти України».

Метою цього дослідження Йоланти Яблонської-Бонси стало висвітлення основних положень Закону Польщі «Про допомогу громадянам України у  зв’язку зі збройним конфліктом на території України» («О pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa») від 12  березня 2022  року та його потенціалу для громадян України, які перетнули державний кордон Польщі, рятуючись від військової агресії РФ в Україні, у першу чергу, з практичної точки зору. Очевидно, що ця стаття буде важливою для всіх українців (на час виходу статті їх уже більше 3 млн.), яких прихистила Польща.

Ювілейний номер «Експерта …» містить низку інших важливих і змістовних наукових статей, значна частина яких присвячена військовій агресії РФ проти України, а також визначенню шкоди і збитків від її наслідків, проблемам теорії та практики судової експертизи, основам судоустрою та судочинства, а також питанням механізмів державного управління.

Зокрема, опублікована стаття В. Федоренка, О. Юхимюк і О. Адлера «Порушення основоположних прав людини внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України у 2022 року та механізми притягнення військових злочинців до юридичної відповідальності».

Заслуговує на увагу судових експертів, оцінювачів, адвокатів і всіх зацікавлених стаття В. Архіпова, О. Холодової та Т. Артюх «Особливості визначення вартості рухомого майна, що постраждало або було знищено під час воєнних дій або терористичних актів при проведені судової товарознавчої експертизи».

Також необхідно відзначити актуальність наукової розвідки в.о. лабораторії економічних досліджень В. Дідоборща на тему: «Визначення збитків завданих Україні внаслідок агресії Російської Федерації в розрізі компетенції експерта-економіста».

У журналі традиційно розміщені статті, присвячені питанням теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Так, у цій рубриці розміщено статтю заступника директора з наукової роботи Київського НДІСЕ, доктора юридичних наук, Заслуженого юриста України, а також члена Редколегії журналу «Експерт …» Наталії Нестор, у співавторстві з кандидатом юридичних наук, завідувачем відділу нормативно-методичної діяльності та стандартизації лабораторії організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва Олександром Жеребко, на тему: «Експертиза літературних і художніх творів».

Журнал містить і наукові публікації працівників Центру, присвячені судовій експертизі з питань інтелектуальної власності. Вони підготовані практикуючими судовими експертами і, на наш погляд, мають значення для удосконалення судово-експертної діяльності щодо дослідження об’єктів права інтелектуальної власності в Україні. Це, зокрема, наступні публікації:

Голікова О., Заікіна Т. «Особливості баз даних як об’єктів авторського права»;

Мотузка К. «Особливості дослідження використання зображення, як об’єкту авторського права, в мережі Інтернет»;

Томачинський С. «Визначення відповідності винаходів, що стосуються композицій відомих речовин, умові патентоздатності «винахідницький рівень».

Вбачаються такими, що зацікавлять широке коло учених і правників-практиків наукові статті, присвячені судочинству та правовому статусу суддів. Ідеться про наступні статті.

Берназюк Я. «Практики Верховного Суду та Європейського Суду з прав людини щодо ефективності правосуддя».

Кравчук В. «Права суддів в умовах правового режиму воєнного стану: актуальні питання обмеження та реалізації».

Мосійчук Л. «Правове регулювання порядку призначення на посаду судді».

Щодо вище названих наукових статей, хотілось би відзначити, що доктор юридичних наук, професор Я. Берназюк і доктор юридичних наук В. Кравчук є членами редколегії «Експерту …» та активними авторами нашого часопису, які систематично готують змістовні та фахові статті з питань, судоустрою, судочинства та правового статусу суддів.

На переконання Редколегії, цей ювілейний, 20-й випуск журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» переконує, що навіть в умовах воєнного стану, ми продовжуємо працювати, науково обґрунтовувати питання національного опору військовій агресії та притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, а також відродження України після нашої перемоги.

 

Довідково:

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (додаток 4), електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію «Б» у галузях юридичних наук та державного управління. Згадане наукове видання висвітлює актуальні питання судової експертизи і криміналістики, публічного і приватного права, а також державного управління та місцевого самоврядування та видається 6 разів на рік.

Бібліографія електронного наукового видання:

Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання. 2022. № 2(20). квітень-травень.  Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. 188 с.

Експерт №2 (20)