ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗБИТКУ ВНАСЛІДОК ВИТОКУ АБО ВТРАТИ ІНФОРМАЦІЇ

Науково-дослідний центр судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України розпочав проведення експертиз щодо визначення матеріального збитку внаслідок витоку або втрати інформації.

Ратифікувавши майже 18 років тому Конвенцію про кіберзлочинність, наша держава взяла на себе зобов’язання протидіяти злочинності у кіберпросторі шляхом гармонізації національного законодавства, удосконалення методів досудового розслідування та розширення співпраці на міжнародному рівні.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 1 Закону України від 05.10.2017 № 2163-УШ «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» кіберзлочином (комп’ютерним злочином) є суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або з його використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними договорами України.

У розрізі кримінальних правопорушень, передбачених розділом ХV Кримінального кодексу України  України «Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку»  до таких суспільно небезпечних наслідків належать: витік, втрата, підробка, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації або порушення чи припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, а також заподіяння значної шкоди.

Щодо складу кримінальних правопорушень, передбачених статтями 361-3631 Кримінального кодексу України

З метою доказування складу правопорушень, передбачених статтями 361-3631 Кримінального кодексу України а саме:

несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційнокомунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж;

створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут;

несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації;

несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електроннообчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї;

порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється;

перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку,

можуть бути залучені судові експерти за спеціальностями:

10.9 «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів»;

10.17 «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів»

13.1.2 «Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)».

Основні завдання та орієнтовний перелік питань, на які відповідають експерти встановлені Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, зі змінами та доповненнями.

Щодо розрахунку матеріальної шкоди

Виток інформації, під час якого відбулося несанкціоноване поширення персональних даних на підставі Книги четвертої «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України розглядається як неправомірне використання об’єктів права інтелектуальної власності.

При цьому, зазначена інформація може бути:

авторськими творами соціально-економічного, юридичного, політичного напрямку, напрямку в галузі держави і права, державної безпеки, міжнародних відносин;

комп’ютерними програми;

компіляціями даних (базами даних);

суміжними правами;

науковими відкриттями;

винаходами, корисними моделями, промисловими зразками;

раціоналізаторськими пропозиціями; комерційними таємницями тощо.

Відповідно до п. 5.4. розділу V. Експертиза об’єктів інтелектуальної власності Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, зі змінами та доповненнями, окрему групу експертиз становлять економічні дослідження об’єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості перелічених вище об’єктів інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у  результаті порушення прав на них.

Таким чином, розрахунок збитків (матеріальної шкоди), заподіяної внаслідок вчинення злочинів у сфері кібербезпеки, відноситься до основних завдань експертної спеціальності 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності».

При цьому, у документі про призначення експертизи (залучення експерта) може бути поставлене таке питання: Який розмір матеріальної шкоди завдано автору (правовласнику) об’єкта права інтелектуальної власності унаслідок дій особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)?

З метою проведення об’єктивного експертного дослідження, у випадку розрахунку матеріальної шкоди доцільно призначати комплексну комп’ютерно-технічну, телекомунікаційну експертизу та експертизу у сфері інтелектуальної власності.

При цьому, першим етапом комплексної експертизи буде висновок щодо наявності/відсутності ознак втручання в роботу програмно-апаратного комплексу.

В разі надання позитивної відповіді на першому етапі, проводяться дослідження у сфері інтелектуальної власності:

визначаються об’єкти права інтелектуальної власності, які були неправомірно використані;

розраховується розмір матеріальної шкоди від неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 

Призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України здійснюється в установленому чинним законодавством порядку

Фото: freepik