Запрошуємо до публікації в фаховому електронному журналі «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), спільно з науковими партнерами – МАУП і Всеукраїнською асамблеї докторів наук з державного управління, запрошує до друку в фаховому науковому електронному виданні «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління».
Матеріали до чергового 1(13) випуску журналу за 2021 рік приймаються до 10.02.2021 на електр. адресу членів редколгії: В. Федоренка – fedorenko_2008@ukr.net та/або Жукової І. – irina_pravo@ukr.net

Довідково:
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (додаток 4), електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію «Б» у галузях юридичних наук та державного управління. Згадане наукове видання висвітлює актуальні питання судової експертизи і криміналістики, публічного і приватного права, а також державного управління та місцевого самоврядування та видається 6 разів на рік.
Метою видання є розвиток вітчизняного наукового потенціалу в галузі права та державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень.

Рубрики видання по праву:
• Державотворення і правотворення.
• Проблеми сучасного конституціоналізму.
• Питання публічного права.
• Питання приватного права.
• Процесуальне законодавство.
• Кримінологія.
• Криміналістика і судова експертиза.
• Судова експертиза з питань інтелектуальної власності.
• Міжнародне право.
Рубрики видання з державного управління:
• Теорія та історія державного управління.
• Функціонування і розвиток механізмів державного управління.
• Концептуальні засади державної служби.
• Регіональне управління та місцеве самоврядування.
• Державне управління в галузі освіти.
• Сучасні технології управління в державі.
Видання включено до Google Scholar, а, також, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib.