НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено Міжнародний науково-методичний семінар на тему: «Якою має бути Методика експертного дослідження промислових зразків в Україні під час реформування правового захисту об’єктів інтелектуальної власності?»

30 червня 2022 року на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), за участі міжнародних партнерів Центру – Бюро судових експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) Мін’юсту, Національної асоціації патентних повірених і Національної академії СБ України, був успішно проведений Міжнародний науково-методичний семінар на тему: «Якою має бути Методика експертного дослідження промислових зразків в Україні під час реформування правового захисту об’єктів інтелектуальної власності?» (далі – семінар). Модератором заходу виступив директор Центру, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, судовий експерт В. Федоренко.

Метою семінару було визначено формування, за участі зацікавлених сторін, ключових теоретико-методологічних і практично-прикладних положень Методики дослідження промислових зразків, в контексті новацій, внесених до Закону України «Про правову охорону на промислові зразки» та інших нормативно-правових актів у процесі реформування правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

На розгляд учасників семінару було винесено наступні питання:

  1. Новели Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та інші нормативно-правові акти та методичні основи експертного дослідження промислових зразків: як це працює сьогодні?
  2. Визначення обсягу правової охорони зареєстрованого промислового зразка в процесі експертного дослідження.
  3. Визначення новизни та індивідуального характеру промислового зразка в процесі експертного дослідження.
  4. Особливості експертного дослідження незареєстрованого промислового зразка.
  5. Якою має бути Методика експертного дослідження промислових зразків в умовах реформування у сфері інтелектуальної власності?

Зі вступним словом виступив директор Центру В. Федоренко, який звернувся до учасників семінару та відзначив, що новелізація у 2020 році чинного законодавства України у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності, з одного боку, удосконалила відповідні законодавчі механізми, а з іншого боку, зумовила проблемні питання, пов’язані з правозастосовною практикою, в тому числі й у галузі судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності. Це, зокрема, стосується експертних досліджень промислових зразків за оновленим законодавством України.

На сьогодні Центр, відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2022 рік завершує підготовку остаточного звіту за НДР VII.1.1-2021/2 «Розробка методики експертного дослідження промислових зразків» (2021-2022 рр.). Результати цього звіту НДР будуть покладені в основу Методики експертного дослідження промислових зразків, оскільки методика з цього виду судової експертизи за спец. 13.4 в Україні відсутня. Можемо констатувати наявність в Україні певної кількості ґрунтовних наукових розробок щодо промислових зразків, як об’єктів інтелектуальної власності, в тому числі й щодо їх експертного дослідження (відповідний НДР проводився в КНДІСЕ багато років тому), а з іншого боку – відсутність достатньої емпіричної бази, досвіду проведення судових експертиз промислових зв’язків за оновленим чинним законодавством України. Важлива і офіційна позиції УкрПАТЕНТУ, на який покладена функція НОІВ, а також повноваження щодо реєстрації промислових зразків за новим законодавством в Україні.

Тому, Центр, дотримуючись принципів транспарентності своєї науково-дослідної роботи, поважаючи свободу наукової думки, та маючи на меті отримати досконалу, практично придатну Методику експертного дослідження промислових зразків, проводить цей захід, маючи на меті вислухати і почути думку основних «активних гравців» на полі судової експертизи за спец. 13.4 як в державному, так і в приватному секторі, проводить цей семінар.

Ми також раді вітати на ньому семінарі наших колег з Бюро судових експертиз НАН Республіки Вірменія – заступника директора Бюро П. Восканяна і його колег-експертів А. Арутюнян і Ш. Мовсісян, з якими Центр пов’язує багаторічна співпраця в межах відкритого Українсько-Вірменського методичного кабінету судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. Плодами цієї співпраці є спільні науково-комунікативні заходи і публікації та, найголовніше, започаткування в Республіці Вірменія різних видів судової експертизи з питань інтелектуальної власності. У цьому сенсі нам цікаві бачення відповідної проблематики наших вірменських колег.

З доповіддю про стан і проблемні питання Методики експертного дослідження промислових зразків висупила керівниця лабораторії права промислової власності Центру, керівниця НДР «Розробка методики експертного дослідження промислових зразків» Н. Ковальова. У своїй доповіді вона системно виклала проблемні питання експертного дослідження зареєстрованих і незареєстрованих промислових зразків в Україні та позиції авторського колективу НДР щодо їх вирішення.

Зі змістовною доповіддю щодо особливостей дослідження промислових зразків за оновленим законодавством виступив директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук і один із фундаторів судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності в Україні О. Дорошенко. У своїй доповіді він зазначив про розробку очолюваної ним установи методики і готовність поділитись із Центром своїми напрацюваннями. Також О. Дорошенко відзначив, що в більшості випадків при експертному дослідженні промислових зразків діють уже усталені в судовій експертизі підходи. У той же час, надмірна формалізація в новій методиці критеріїв оцінювання ознак промислових зразків може мати зворотній від очікуваного ефект.

З доповіддю-презентацією щодо експертного дослідження промислових зразків виступила очільниця Національної асоціації патентних повірених, кандидат юридичних наук, досвідчений судовий експерт з питань інтелектуальної власності К. Сопова. У своїй доповіді К. Сопова, з поміж іншого, презентувала європейську практику охорони промислових зразків і залучення до цього процесу судових експертів. Доповідачка надала дозвіл на використання своєї доповіді в наукових і навчальних цілях та висловила готовність до подальшої співпраці в напрацюванні Методики експертного дослідження промислових зразків, яка б враховувала відповідні позитивні практики ЄС.

Отримав позитивні оцінки учасників семінару й виступ судового експерта Центру Т. Чабанець, яка уже успішно проводила низку експертних досліджень промислових зразків, зареєстрованих за новими вимогами. Доповідачка поділилась своїм досвідом експертиз промислових зразків і узагальненнями щодо особливості їх проведення Центром. Водночас, Т. Чабанець заперечила що в Методиці не можна визначити чіткі критерії оцінки промислових зразків при їх експертному дослідженні. Такі критерії можна виявити і обґрунтувати. До того ж, сама форма документу «методика» допускає інваріативність, але не довільність проведення експертного дослідження.

У подальших дискусіях семінару взяли участь судові експерти НДУСЕ Мін’юсту Н. Климова (КНДІСЕ), Т. Заніна (ННЦ «Інститут судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса», О. Струк і Т. Лушникова (ЛНДІСЕ), а також завідувачка кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту НА СБ України. доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Л. Стрельбицька.

Підводячи підсумки, директор Центру В. Федоренко подякував учасникам семінару за плідну фахову дискусію та надані Центру для роботи матеріали. Усі позиції доповідачів будуть враховані при завершенні звіту НДР щодо Методики експертного дослідження промислових зразків. Також В. Федоренко запропонував зустрітися за два місяці й обговорити у такому ж фаховому середовищі напрацювання Центру за результатами цього семінару, з залученням УкрПАТЕНТУ. Директор Центру проф. В. Федоренко також привітав усіх присутніх з наступаючим Днем судового експерта.

 

Промислові_зразки_судові експертизи