НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності успішно проведено IV щорічні «Крайнєвські читання»

24 грудня 2020 року, з нагоди 16-ої річниці з дня заснування Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), та з метою вивчення й розвитку наукової спадщини першого директора Центру Крайнєва Петра Павловича (1952-2014 рр.), за участі Міністерства юстиції України, інших органів державної влади, науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ), суддів, адвокатів і органів досудового розслідування, патентних повірених, юридичних агенцій, установ, підприємств і організацій, інших колег і партнерів Центру, Центром було успішно проведено IV щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»).
З вітальним словом до учасників IV «Крайнєвських читань» звернуся Перший заступник Голови Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Р.О. Стефанчук, який підкреслив важливу місію Центру в модернізованій системі захисту права на об’єкти інтелектуальної власності в Україні, та побажав трудовому колективу Центру подальшого ефективного розвитку та результативної діяльності як в сфері судово-експертної, так і наукової та методичної діяльності.
Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А.В. Гайченко в своєму привітальному слові відзначив, що Центр відбувся як самостійна, потрібна й важлива для суспільства та Української держави науково-дослідна установа судової експертизи, та побажав керівництву та судовим експертам і науковцям Центру не зупинятись на досягнутому й прагнути до нових професійних перемог і звершень.
Суддя Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор Берназюк Я.О. привітав Центр із черговою річницею та відзначив, що керівництво і трудовий колектив Центру зарекомендували себе, як справжній центр проведення судових експертиз і експертних досліджень з питань інтелектуальної власності. І хоча Верховний Суд не є замовником відповідних судових експертиз, але для судів першої інстанції такі судові експертизи є надзвичайно важливими. Від їх якості та об’єктивності залежать результати розгляду судами спорів про права на об’єкти інтелектуальної власності. Окремо було відзначено наукові здобутки центру в обґрунтванні судово-експертної діяльності в сфері інтелектуальної власності, що отримали своє втілення в нових методиках і методичних рекомендаціях, а також публікаціях, виданих за кордоном. Вони є важливими для ідентифікації України, як держави, що цінує, поважає та захищає інтелектуальну власність.
Від імені Національного бюро експертиз Республіки Вірменія, що є партнером Центру, з привітанням виступив заступник директора Національного бюро з наукових питань Восканян П.С., який разом із колегами (Арутюнян А.А., і Мовсисян Ш.А.), що проходили минулого року стажування на базі Центру, привітав трудовий колектив Центру з 16 річницею. При цьому, було відзначено, що для таких судово-експертних установ як Центр і Національне бюро «кожен рік роботи є ювілеєм». Адже, до того як молода установа стане загальновизнаною та авторитетною, вона приречена щоденно працювати на високий результат, доводити свою потрібність для суспільства та держави, виважено вибудовувати взаємовідносини із державою та приватним сектором, з іншими, в тому числі й зарубіжними судово-експертними установами. Наразі Центру це вдається. Щороку зростає його судово-експертний, науковий і методичний потенціал, зміцнюються міжнародні зв’язки. Гарним прикладом цього є й співпраця Центру з Національним бюро в сфері судової експертизи з питань інтелектуальної власності.
З привітаннями до учасників конференції звернулася директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту Ткаченко Н.М., яка відзначила гарний почин Центру щодо проведення щорічних «Крайнєвських читань», які на сьогодні отримали своє визнання і в науковців, і в судових експертів у сфері судової експертизи з питань інтелектуальної власності.
Директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Мін’юсту Олійник О.М. привітав Центр з 16-літтям, а також відзначив, що визначення керівництвом Центру нових пріоритетів свого стратегічного розвитку засвідчує не лише усталеність Центру в системі науково-дослідних установ судової експертизи в Україні, а й потенціал його подальшого розвитку. Прикметно й те, що Центр став одним із найбільш активних учасників реформи судово-експертної діяльності, започаткованої Міністерством юстиції України. Відповідна реформа на сьогодні втілена в проєкті Закону України «Про судово-експертну діяльність», який знаходиться на погодженні в зацікавлених сторін. Також О.М. Олійник порадив організаторам заходу сформувати резолюцію «Крайнєвських читань» і направити її до Міністерства юстиції України для подальшого опрацювання.
З вітальними словами на адресу Центру виступили керівники Київського науково-дослідного інституту судової експертизи (О.Г. Рувін), Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. С.М. Бокаріуса» (С.М. Клюєв), Дніпропетровського науково-дослідного інституту судової експертизи (О.В. Коваленко) та ін. Учасників конференції також привітала Кісіль Н.В., керівник Бюро  «Expert&Technology».
Надалі на розгляд учасників «Крайнєвських читань» були винесені наступні питання.
• Теорія, історія та методологія судової експертизи з питань інтелектуальної власності в Україні та за кордоном.
• Наукова спадщина засновника НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, судового експерта і вченого П.П. Крайнєва (1952-2014 рр.).
• Судова експертиза у сфері авторського права та суміжних прав.
• Судова експертиза у сфері технічної творчості та засобів індивідуалізації – комерційних (фірмових) найменувань і торгівельних марок і ін.
• Економічні дослідження та експертизи у сфері інтелектуальної власності.
• Експертиза комп’ютерних програм, баз даних та телекомунікацій під час вирішення експертних завдань у сфері інтелектуальної власності.
• Перспективи і шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері захисту інтелектуальної власності.
Зі спогадами про наукове зростання і здобутки Петра Павловича Крайнєва, а також про утвердження та розвиток Центру виступили патентний повірений Череп Л.В. і науковий працівник, доктор економічних наук, професор, судовий експерт Бутнік-Сіверський О.Б. У виступах було надано позитивну оцінку досвіду організації та проведення керівництвом Центру щорічних «Крайнєвських читань», а також інституційній пам’яті Центру про його витоки. У спогадах також відзначався непересічний талант П.П. Крайнєва як експерта, науковця та організатора Центру.
В основній частині заходу учасникам IV «Крайнєвських читань» були презентовані наступні тематичні доповіді.
• Федоренко Владислав Леонідович, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, судовий експерт. «Стратегічні пріоритети розвитку Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту».
• Коваль Антон Миколайович, партнер Патентно-юридичної Агенції «Дубинський і Ошарова», адвокат, патентний повірений. «Актуальні питання захисту прав на торгівельні марки».
• Копитько Алла Петрівна, старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». «Лікарські засоби, зареєстровані як торговельні марки».
• Сопільняк Вікторія Юріївна, партнер Патентно-юридичної Агенції «Дубинський і Ошарова», адвокат, патентний повірений. «Експерт проти споживача: хто кого?».
• Кривоножко Галина Євгенівна,  завідувач сектором інформаційних технологій лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, судовий експерт. «Основні аспекти рішення задач під час проведення судових експертиз (експертних досліджень) розрахунку трудовитрат розробки програмних продуктів на основі моделі COCOMO II».
• Кісіль Наталія Валеріївна, керівник Бюро  «Expert&Technology», кандидат с.-г. наук, с.н.с., судовий експерт у сфері інтелектуальної власності «Підготовка судових експертів: сучасні підходи та можливості підвищення ефективності».
На завершення IV «Крайнєвських читань» було презентовано:
• оновлений офіційний веб-сайт Центру;
• Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»)»;
• наукове електронне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», 2020, № 6(12), Спецвипуск з нагоди 16-річчя НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності;
• науково-методичного видання «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності», НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, 2020 рік (2-е вид.)
Підсумовуючи проведення IV «Крайнєвських читань» модератор цього заходу, директор Центру В.Л. Федоренко подякував усіх учасників за теплі привітання, цікаві спогади про першого директора Центру П.П. Крайнєва, змістовні та глибокі доповіді з актуальних проблем теорії та практики судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності й запропонував наступні базові положення до резолюції конференції.
• Вважати позитивним досвід проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») із наступним розширенням кола її учасників, у тому числі й закордонних, та кола питань, що виносяться на обговорення.
• Сприяти систематичній популяризації судово-експертної діяльності з питань інтелектуальної власності в Україні та за кордоном.
• Посилити методичне і наукове забезпечення судових експертиз об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема комплексних, у тому числі тих, які проводяться за суміжними видами судової експертизи (товарознавча, лінгвістична, мистецтвознавчої й ін.), частина з яких є новими для Центру.
• Активно долучатися до реформування судово-експертної діяльності в Україні, сприяти подальшій конвергенції державної та недержавної складових системи судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності в Україні.
Ці положення резолюції IV «Крайнєвських читань» було запропоновано доповнити та уточнити у тижневий термін із метою їх подальшого направлення до Міністерства юстиції України.