Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі комісії з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України

29-30 листопада 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко взяв участь у роботі комісії з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (далі – Інститут), в якості офіційного спостерігача від кандидата на посаду директора Інституту академіка НАПрН України О. Скрипнюка, за запрошенням Організаційного комітету з проведення цих виборів.  

Інститут є провідною правовою науково-дослідною установою в системі НАН України. Станом на 30.11.2021 (день виборів) фактична численність штатних наукових працівників Інституту склала 79 учених.

Вибори директора Інституту відбулися на засадах демократизму, гласності, таємності голосування та із неухильним дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо організації та проведення науково-дослідних установ НАН України, зокрема, відповідно до п.п. 3.12.3, 3.12.4 і ін. Статуту НАН України. На посаду директора інституту балотувалися два претенденти О. Копиленко та О. Скрипнюк.

У голосуванні, що відбулося 30.11.2021, взяли участь 76 із 79 штатних наукових представників Інституту, включаючи чинного директора Інституту академіка НАН України Ю. Шемшученка. За наслідками таємного голосування, Комісією з проведення виборів директора Інститут (далі – Комісія) у були встановлені такі результати: за кандидатуру О. Скрпинюка на посаду директора Інституту було віддано 74 голоси; 2 наукових працівники не підтримали жодного кандидата на посаду директора Інституту.

Згідно з п. 3.12.4 Статуту НАН, Комісія одноголосна прийняла рішення про обрання науковим колективом на посаду директора Інституту Олександра Скрипнюка.

 

Довідково:

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України є провідною науково-дослідною установою юридичного профілю в Україні.

Згідно із своїм Статутом Інститут здійснює фундаментальні теоретико-методологічні та прикладні дослідження актуальних проблем державно-правового будівництва в Україні; координує фундаментальні наукові розробки відповідних проблем; готує кадри вищої кваліфікації – докторів і кандидатів юридичних наук; проводить наукові і науково-практичні конференції; видає юридичну літературу; надає експертну та науково-консультативну допомогу Верховній Раді України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційному Суду України. органам судовим органам, Генеральній прокуратурі України, іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування, громадянам України та іноземних держав.

Пріоритетними напрямами фундаментальних досліджень Інституту є:

 • проблеми державотворення і правотворення в Україні: теорія, історія, практика;
 • правові проблеми демократизації суспільних відносин і формування громадянського суспільства та утвердження і реалізація прав та свобод людини;
 • теоретичні і прикладні проблеми розвитку правової системи України;
 • теоретичні і практичні проблеми реалізації Конституції та законодавства України;
 • Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: теорія і практика;
 • проблеми енциклопедичних юридичних досліджень, філософії і соціології права.

 

(URL: http://idpnan.org.ua/zagalna_informacija.html).

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у черговому засіданні керівників НДУСЕ при Мін’юсті

01 грудня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко взяв участь у робочій нараді керівників науково-дослідних установ судових експертиз (НДУСЕ) під головуванням директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту Н. Ткаченко.

На нараді були обговорені актуальні питання діяльності НДУСЕ, зокрема, щодо особливостей організації проведення у НДУСЕ експертиз, призначених судами і органами досудового розслідування в кримінальних провадженнях, а також особливості проведення судових експертиз за іншими видами проваджень.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у черговому засіданні керівників НДУСЕ при Мін’юсті

23 листопада 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко взяв участь у робочій нараді керівників науково-дослідних установ судових експертиз (НДУСЕ) під головуванням Заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А. Гайченка та директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту Н. Ткаченко.

На нараді були обговорені актуальні питання діяльності НДУСЕ, зокрема, щодо стану і проблем роботи НДУСЕ в системах електронної взаємодії (СЕВ) органів виконавчої влади, а також поточні проблемні питання щодо забезпечення реалізації положень Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 804 «Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції» в частині надання НДУСЕ платних послуг щодо:

 • проведення експертиз проектної документації на будівництво об’єктів згідно із законодавством;
 • проведення робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів згідно із законодавством;
 • проведення оцінки майна, майнових прав, експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них, а також рецензування звітів про таку оцінку.

Окрема увага керівництва Міністерства юстиції України була приділена під час наради стану доопрацювання тестів і тестових завдань для осіб, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта на ЦЕКК Мін’юсту. Учений секретар ННЦ «Інститут суд. експертиз. Ім. М.С. Бокаріуса» Л. Дереча системно проаналізувала основні недоліки відповідних тестів і тестових завдань і надала практичні рекомендації щодо їх усунення. Керівництво Мін’юсту відзначило важливість запуску тестування судових експертів у електронній формі та наголосило, що ця робота має завершитись у встановлені терміни, без зволікань.

НДЦСЕ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЗЯВ УЧАСТЬ У РОБОТІ ОСІННЬОГО ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ З ТЕОРЕТИЧНИХ, ЗАГАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ, ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НКМР ПРИ МІН’ЮСТІ

18 листопада 2021 р. керівники Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) директор Центру Федоренко В.Л., в.о. заступник директора Центру Адлер О.Г. і учений секретар Центру Тимощик Л.П. взяли участь у осінньому засіданні секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи Науково-консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України (далі – Секція) під головуванням керівника Секції Голікової Т.Д. (КНДІСЕ), за участі членів Секції та запрошених.

На засіданні Секції були розглянуті та обговорені важливі питання щодо розгляду пояснювальних записок, технічних завдань та календарних планів до розробок, виконання яких планується з 2022 року; результатів апробації та впровадження наукових розробок відповідно до планів на 2021 рік, зокрема, в частині розробки тестових завдань для електронної системи проведення автоматизованого тестування осіб, які виявили намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта; затвердження плану роботи Секції на 2022 рік і ін. Робота секції була організована на високому професійному рівні за 100% участі усіх членів Секції.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності запрошує до участі в V-их «Крайнєвських читаннях»

23 грудня 2021 року на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі – Центр), відбудеться V-та щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»), присвячена вивченню наукової спадщини відомого науковця, першого директора Центру Петра Павловича  Крайнєва (1952-2014 рр.) та формуванню теоретичних і методичних основ розвитку судово-експертної діяльності в сфері інтелектуальної власності.

На розгляд учасників V-их «Крайнєвських читань» виносяться наступні питання:

 • теорія, історія та методологія судової експертизи з питань інтелектуальної власності;
 • наукова спадщина судового експерта і вченого П.П. Крайнєва (1952-2014 рр.);
 • проблеми реформування судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності;
 • судова експертиза у сфері технічної творчості (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);
 • судова експертиза комерційних (фірмових) найменувань і торгівельних марок;
 • економічні дослідження та експертизи у сфері інтелектуальної власності;
 • експертиза комп’ютерних програм, баз даних та телекомунікаційних засобів (систем);
 • шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері захисту інтелектуальної власності та ін.

Запрошуємо судових експертів, суддів, науковців, адвокатів, патентних повірених, представників органів досудового розслідування, докторантів і студентів до участі в V-их «Крайнєвських читаннях».

З метою належної підготовки і проведення V-их «Крайнєвських читань», просимо підтвердити участь у цьому заході до 01 грудня 2021 р. та направити до 01 грудня 2021 р. матеріали доповідей, оформлених відповідно до вимог, наведених у Додатку, із зазначенням контактних даних доповідачів, на електронну адресу Центру: intelect.ndc@gmail.com.

 

Вимоги до оформлення

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у Круглому столі «Актуальні питання судової експертизи у сфері інтелектуальної власності», організованому ДНДЕКЦ МВС України

17 листопада 2021 року керівництво та судові експерти і науковці Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) взяли участь у роботі Круглого столу на тему: «Актуальні питання судової експертизи у сфері інтелектуальної власності», який був організований та проведений Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України.

У круглому столі, модератором якого виступив заступник директора ДНДЕКЦ МВС України Ковальов К.М., взяли участь ключові практикуючі судові експерти і науковці з питань інтелектуальної власності. Зокрема, з цікавими і змістовними доповідями виступили директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України Дорошенко О.Ф., адвокат Чорнобай О.В., голова ВГО «Союз експертів України» І.В. Стародубов, представник ДНДЕКЦ МВС України Голова І.Г. та ін.

Із доповідями-презентаціями від Центру виступили:

Федоренко Владислав Леонідович, доктор юридичних наук, професор, директор Центру, Заслужений юрист України.

Тема доповіді: «Судова експертиза з питань інтелектуальної власності в Україні: стан, проблеми, і перспективи розвитку (на прикладі діяльності НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності)».

Тимощик Лілія Павлівна, кандидат економічних наук, учений секретар Центру.

Тема доповіді: «Підходи до оцінки розміру роялті».

Ковальова Наталія Миколаївна, в.о. завідувача лабораторії права промислової власності Центру.

Тема доповіді: «Позначення, що є кольором».

Голікова Олена Валеріївна, завідувач сектору авторського права та суміжних прав лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру.

Тема доповіді: «Веб-сайт як об’єкт авторського права».

Участь у дискусіях взяли в.о. заступника директора Центру О.Г. Адлер, завідувач лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру О.К. Собін, науковий працівник Центру О.Д. Гайдай.

Директор Центру В.Л. Федоренко запросив поважних експертів і науковців до участі в 5-их «Крайнєвських читаннях», які заплановано провести 23 грудня 2021 року.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності В. Федоренко виступив із доповіддю на Міжнародній онлайн-конференції «Пряма демократія у правовій державі»

05 листопада 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко взяв участь із доповіддю у Міжнародній онлайн-конференції на тему: «Пряма демократія у правовій державі», за участі німецьких, українських, казахських і інших учених, проведеній за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD), у рамках Програми «Діалог Схід-Захід 21».

Директор Центру проф. В. Федоренко виступив в одній панелі з проф. Г. Кюппером, виконавчим директором Інституту східноєвропейського права (м. Мюнхен, Німеччина) (модератор) і проф. Ґ. Манссеном, завідувачем кафедри публічного права Університету м. Регенсбурга (Німеччина) (доповідач) із основною доповіддю «Референдум в системі конституційної демократії: за і проти». У своїй доповіді В. Федоренко високо оцінив прийняття Верховною Радою України IX скликання нового Закону «Про всеукраїнський референдум», як важливий крок для відродження референдної демократії в Україні.

 

Вийшов друком № 5(17) журналу НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності та наукових партнерів Центру «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

02 листопада 2021 р. вийшов друком черговий № 5(17) випуск електронного наукового видання Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) та наукових партнерів Центру «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління».

Цей випуск фахового електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління» припав на відзначення двох важливого професійного свята – Дня юриста.

«Право має своїм завданням встановити порядок у суспільстві, надати людям можливість спільними зусиллями досягати усіх розумних цілей у житті», писав понад півтора століття тому професор, а з часом і ректор Університету Св. Володимира Микола Ренненкампф.

Очевидно, що в політико-правових реаліях сьогодення для досягнення цілей подальшої розбудови України і розвитку громадянського суспільства надзвичайної ваги набувають питання конституційної реформи. Відповідна проблематика комплексно висвітлюються в статті Голови Верховної Ради України проф. Р. Стефанчука, вміщеній у цьому числі журналу.

Стефанчук Р., Янчук О.

«Інституціоналізація конституційних функцій Верховної Ради України як передумова перезаснування Основного Закону України».

Як пише у вступному слові до цього числа часопису директор Центру В. Федоренко, що «важливе призначення в реалізації цієї місії належить суддям і судовим експертам. Останні, завдяки своїм спеціальним знанням і навичкам, а також титанічній праці, наполегливості та принциповості, сприяють утвердженню верховенства права, захисту основоположних прав і свобод людини і законних інтересів юридичних осіб, а також забезпечують здійснення правосуддя в Україні. У силу цього, серцевиною цього випуску журналу стали статті українських правознавців і експертів, присвячені питанням правосуддя, судочинства і статусу суддів; судової експертизи і криміналістики; судової експертизи з питань інтелектуальної власності».

Так у цьому випуску журналу опубліковані наступні статті праціників Центру:

Федоренко В., Скрипнюк О., Фоя О., Чабанець Т.

«Питання ідентифікації позначень, що використовуються для індивідуалізації товарів, послуг та учасників цивільного обороту, та які є об’єктами порівняння при проведенні експертного дослідження торговельних марок»;

Заікіна Т., Кривоножко Г.

«Значення даних опитувальних аркушів під час виконання експертних досліджень та проведення розрахунків трудомісткості створення програмних продуктів на основі моделі COCOMO II»;

Томачинський С., Ковальова Н., Адлер О.

«Штучний інтелект, як винахідник: стан, проблеми, перспективи розвитку»;

Архіпов В., Артюх Т., Ягелюк С.

«Електроенергія як специфічний товар у судовій товарознавчій експертизі».

У № 5(17) випуску електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» також розміщено цікаві та змістовні публікації, присвячені проблемам теорії та практики публічного управління, які репрезентують конструктивні управлінські та правові підходи до розв’язання проблем державотворення та публічного управління.

 

«Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» 5(17)

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у черговому засіданні керівників НДУСЕ при Мін’юсті

02 листопада 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко взяв участь у черговій робочій нараді керівників науково-дослідних установ судових експертиз (НДУСЕ) під головуванням директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту Н. Ткаченко.

На нараді були обговорені актуальні питання діяльності НДУСЕ, зокрема, щодо повного переходу документообігу НДУСЕ в СЕД АСКОД, а також щодо потреби проведення Департаментом експертного забезпечення Мін’юсту подальших навчань працівників НДУСЕ, які відповідають за впровадження систем електронної взаємодії (СЕВ). Розглянуто низку інших питань роботи НДУСЕ Мін’юсту.

НА БАЗІ НДЦСЕ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРОВЕДЕНО ОСІННЯ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

29 жовтня 2021 р. на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) успішно проведене чергове осіннє засідання Секції судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності Науково-консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України (далі – Секція) під головуванням директора Центру проф. В. Федоренка, за участі членів Секції та запрошених. Зокрема, директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України О. Дорошенка, представників Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України і ін.

На засіданні Секції були розглянуті та обговорені наступні питання:

 • Про розгляд технічних завдань до тем науково-дослідних робіт (НДР), що плануються для включення у тематичний план НДР НДУСЕ Мінюсту на 2022 рік. Під час розгляду цього питання були представлені на обговорення пояснювальні записки щодо трьох наступних тем НДР:
 • «Методика визначення ліцензійних платежів та авторської винагороди» (НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, кер. Тимощик Л.);
 • «Методичні рекомендації з дослідження творів образотворчого мистецтва як об’єктів авторського права» (ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», Львівський НДІСЕ, кер. Копитько А.);
 • «Методика проведення експертних досліджень, пов’язаних з компіляціями даних (базами даних) та системами управління (керування) базами даних» (НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, кер. Собін О.).
 • Про стан виконання наукової та методичної роботи НДІСЕ з судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.
 • Про результати рецензування висновків судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. Було розглянуто питання про допустимість проведення повторної судової експертизи на експертне дослідження, проведення на замовлення учасника справи.
 • Про результати апробації та впровадження НДР, відповідно до планів апробації та впровадження Мін’юсту на 2022 рік.
 • Про розробку та обговорення Плану роботи секції на 2022 рік.
 • Різне. Зокрема, розглянуто питання про результати доопрацювання тестів і тестових завдань для осіб, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судових експертів за спеціальностями 13.1.1-13.9.

У зв’язку з карантинними обмеженнями засідання Секції було проведено в режимі інтернет-стримінгу, з використанням програмного продукту «Скайп».

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено чергове засідання Вченої ради

28 жовтня 2021 року в Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) відбулися чергове засідання оновленої Вченої ради Центру під головуванням директора Центру проф. В. Федоренка.

На засіданні Вченої ради Центру було розглянуто низку питань, пов’язаних із підготовкою до проведення чергової осінньої секції експертиз об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України, зокрема:

про стан підготовки до осінньої секції судової експертиз об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України;

про розгляд технічного завдання до теми НДР «Методика проведення експертних досліджень, пов’язаних з компіляціями даних (базами даних) та системами управління (керування) базами даних», що планується для включення у тематичний план НДР НДУСЕ Мін’юсту на 2022 рік;

про розгляд технічного завдання до теми НДР «Методика визначення ліцензійних платежів та авторської винагороди», що планується для включення у тематичний план НДР НДУСЕ Мін’юсту на 2022 рік;

про затвердження анотованого звіту про стан розробки Методики дослідження торговельних марок (знаків для товарів і послуг) за ІІІ квартал 2021 року;

про затвердження анотованого звіту про стан розробки Методики розрахунку трудомісткості розробки програмних продуктів основі  СОСОМО ІІ (при одночасному застосуванні моделі  раннього проектування на пост-архітектурної моделі) за ІІІ квартал 2021 року;

про затвердження анотованого звіту про стан розробки Методики визначення матеріальної шкоди, яка завдана правовласнику внаслідок неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності за ІІІ квартал 2021 року;

про затвердження анотованого звіту про стан розробки Методики експертного дослідження промислових зразків за ІІІ квартал 2021 року.;

про затвердження анотованого звіту про стан розробки Методики проведення  судової експертизи, пов’язаної з винаходами та корисними моделями (удосконалена) за ІІІ квартал 2021 року.

про затвердження анотованого звіту про стан розробки тестових завдань для електронної системи проведення автоматизованого тестування осіб, які виявили бажання отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта за ІІІ квартал 2021 року;

про рекомендацію до друку  журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», № 5 (17) за 2021.

про внесення змін до Редколегії журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» та інші.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у Науково-практичній конференції «Наукова атрибуція творів, експертиза та оцінка культурних цінностей»

28 жовтня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко взяв участь у Науково-практичній конференції «Наукова атрибуція творів, експертиза та оцінка культурних цінностей», організованій та проведеній в режимі інтернет-стримінгу Національною академією керівних кадрів культури і мистецтва Міністерства культури та інформаційної політики України, та виступив із доповіддю на тему: «Дослідження Я. Запаска та Я. Ісаєвича «Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні» як джерело атрибуції київських стародруків XVII–XVIII століть».  

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у черговому засіданні керівників НДУСЕ при Мін’юсті

19 жовтня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко взяв участь у черговій робочій нараді керівників науково-дослідних установ судових експертиз (НДУСЕ) під головуванням Заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А. Гайченка та директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту Н. Ткаченко.

На нараді були обговорені актуальні питання діяльності НДУСЕ, зокрема, щодо реалізації новел Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 804 «Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції» в частині надання НДУСЕ платних послуг щодо:

 • проведення експертиз проектної документації на будівництво об’єктів згідно із законодавством;
 • проведення робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів згідно із законодавством;
 • проведення оцінки майна, майнових прав, експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них, а також рецензування звітів про таку оцінку.

На сьогодні Центр, як суб’єкт оціночної діяльності (СОД), зареєстрований в Фонді державного майна, активно реалізує останню з наведених послуг – проводить оціночну діяльність і здійснює фахове рецензування звітів про оцінку.

Шановні друзі та колеги, щиро вітаємо вас з Днем юриста!

Нині в Україні відзначається важливе професійне свято всіх правників – День юриста. У цей день не лише правники за освітою та роботою, а й усі люди в Україні переосмислюють цінність і призначення права у суспільстві та державі.

«Право має своїм завданням встановити порядок у суспільстві, надати людям можливість спільними зусиллями досягати усіх розумних цілей у житті», писав понад півтора століття тому професор, а з часом і ректор Університету Св. Володимира Микола Ренненкампф.

Важливе призначення в реалізації цієї місії належить судовим експертам. Саме вони, завдяки своїм спеціальним знанням і навичкам, а також титанічній праці, наполегливості та принциповості, сприяють утвердженню верховенства права, захисту основоположних прав і свобод людини і законних інтересів юридичних осіб, а також забезпечують здійснення правосуддя в Україні.

То ж у цей світлий день, щиро вітаємо усіх колег-судових експертів, а також наших надійних партнерів – Міністерство юстиції України, суди, адвокатів, патентних повірених, науковців та експертів у сфері судово-експертної діяльності з Днем юриста.

Сердечно зичимо щастя, здоров’я, невичерпної енергії, плідної праці, успіхів у благородній справі утвердження ідей справедливості, гуманізму та добра, шановні друзі та колеги!

 

Трудовий колектив

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності обрану новий склад Вченої ради і проведено її установче засідання

07 жовтня 2021 року в Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) відбулися чергові загальні збори трудового колективу Центру за результатами якого було обрано новий склад Вченої ради Центру та проведено її перше, установче засідання під головуванням директора Центру проф. В. Федоренка.

На загальних зборах трудового колективу голова Вченої ради Центру В. Федоренко та секретар Вченої ради Центру Л. Тимощик прозвітували працівникам Центру про підсумки роботи Вченої ради Центру в 2016-2021 роках. Зокрема, було відзначено, що робота Вченої ради Центру, термін повноваження якої спливає 12.10.2021, діяла на підставі Положення про Вчену раду Центру, та провела в 2016-2021 роках 29 засідань, розглянувши понад 100 актуальних питань життєдіяльності Центру. Значна частина рішень Вченої ради Центру стосувалась забезпечення діяльності секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Мін’юсті, а з 2018 року й утвердженню, реєстрації та випуску фахового електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління». Звіт роботи Вченої ради Центру попередньої каденції був схвалений трудовим колективом Центру.

Після звіту про діяльність Вченої ради Центру 2016-2021 років відбулося висування трудовим колективом кандидатів до складу нової Вченої ради Центру, обрання лічильної комісії та проведення таємного голосування й встановлення його результатів. Було обрано 9 членів Вченої ради, як це передбачає Статут Центру.

Відразу після завершення загальних зборів трудового колективу Центру новий склад Вченої ради Центру провів свої перші (установчі) збори, на яких було обрано голову Вченої ради Центру (д.ю.н., проф. В.Л. Федоренка), заступника голови Вченої ради Центру (к.т.н. О.Г. Адлера) та секретаря вченої ради Центру (Тимощик Л.П.). Після цього Вчена рада розглянула низку нагальних питань.

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведені загальні збори трудового колективу

07 жовтня 2021 року в Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) відбулися чергові загальні збори трудового колективу Центру (далі – загальні збори).

На загальних зборах Центру проведене урочисте нагородження працівників Центру (Ковальова Н.М., Головко О.М.) Почесними грамотами Міністерства юстиції України із нагоди Дня юриста.

Директор Центру також урочисто вручив посвідчення судовим експертам Центру, які 23.09.2021 успішно підтвердили кваліфікацію судових експертів на засіданні Кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України.

Керівництвом і працівниками центру також було обговорено низку важливих питань життєдіяльності Центру, зокрема, щодо:

 • підсумків роботи Центру за 3-и квартали 2021 року та про пріоритети діяльності Центру на 4 квартал 2021 року (доповідачі – Федоренко В.Л., Тимощик Л.П. керівники підрозділів Центру).
 • про завершення каденції Вченої ради Центру, утвореної в 2016 році та формування нової Вченої ради Центру та обрання її персонального складу (доповідачі – Федоренко В.Л., Тимощик Л.П.).
 • про запровадження в Центрі системи електронного документообігу та протоколи роботи у СЕД АСКОД (доповідачі – Федоренко В.Л., Юриліна Н.А., Федорів Н.М., Карнаух І.В. і ін.).
 • про заходи щодо протидії пандемії коронавірусу COVID-19 у Центрі (доповідачі – Федоренко В.Л., Головко О.М.).

На підставі подань підрозділів Центру, шляхом таємного голосування, з обраних представників Центру було сформовано нову Вчену раду.

Відразу після завершення загальних зборів новий склад Вченої ради Центру провів свої перші (установчі) збори, на яких було обрано голову Вченої ради Центру (д.ю.н., проф. В.Л. Федоренка), заступника голови Вченої ради Центру (к.т.н. О.Г. Адлера) та секретаря вченої ради Центру (Тимощик Л.П.). Після цього Вчена рада розглянула низку нагальних питань.

Учений секретар НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Тимощик Л.П. взяла участь у роботі осіннього засідання Секції судово-економічної експертизи НКМР

06 жовтня 2021 року учений секретар Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) Тимощик Л.П. взяла участь у роботі секції судово-економічної експертизи НКМР з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – секція), проведеній на базі базі Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз у режимі телеконференції, в якості секретаря секції.   

На засіданні секції були розглянуті такі питання:

 1. Розгляд пояснювальних записок, технічних завдань та календарних планів на НДР, що плануються для включення до Тематичного плану на 2022 рік.
 2. Обговорення стану виконання наукової та методичної роботи НДІСЕ з судово-економічних досліджень.
 3. Обговорення результатів рецензування висновків судово-економічних експертиз.
 4. Розгляд результатів апробації та впровадження НДР, відповідно до планів апробації та впровадження Мін’юсту на 2021 рік.
 5. Розробка та обговорення плану роботи секції на 2022 рік.
 6. Різне.

У питанні «Різне»  були обговорені наступні питання:

 1. Обговорення результатів розробки тестових завдань з урахуванням зауважень тестолога за експертними спеціальностями 11.1; 11.2; 11.3.
 2. Перегляд Реєстру методик проведення судових експертиз щодо актуальності діючих методик проведення економічних експертиз.
 3. Обговорення доцільності проведення планового рецензування висновків судових експертів НДУСЕ Міністерства юстиції України.

Чергове  засідання Секції пройшло на високому організаційному рівні, що вкотре продемонструвало результативність співпраці судових експертів і науковців у сфері судової економічної експертизи.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності провів чергове засідання міжнародного Українсько-Вірменського науково-методичного кабінету судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності

05 жовтня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко та учений секретар Центру к.е.н. Л. Тимощик, спільно з колегами із Бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія (далі – Бюро), провели в режимі інтернет-стримінгу чергове засідання міжнародного Українсько-Вірменського науково-методичного кабінету судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності, присвячена питанням взаємодії Центру та Бюро в сфері наукової, методичної та науково-організаційної діяльності.

Так, із поміж іншого, були розглянуті питання про участь представників Бюро в осінньому засіданні секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР, проведення якого заплановане на базі Центру 29.10.2921; організація та проведення чергового засідання міжнародного Українсько-Вірменського науково-методичного кабінету судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності, присвяченого методичним аспектам експертних досліджень торговельних марок в Україні та Вірменії; залучення керівництва та судових експертів Бюро до організації та участі в V «Крайнєвських читаннях» в грудні поточного року та ін.

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності успішно пройшли підтвердження кваліфікації 8 судових експертів за 11 судово-експертними спеціальностями

23 вересня 2021 р. 8 судових експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) на чолі з директором Центру проф. В. Федоренко, відповідно до вимог Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5, успішно пройшли підтвердження кваліфікації за судово-експертними спеціальностями 13.1.1, 13.4, 13.6, 13.8, 13.9, 11.1, 11.2.

Судові експерти Центру, які підтвердили свою кваліфікацію на ЦЕКК:

 1. Адер Олександр Григорович (спеціальність 13.9);
 2. Богданова Яна Олегівна (спеціальності 11.2, 11.3);
 3. Кривоножко Галина Євгенівна (спеціальність 13.8);
 4. Попова Світлана Олександрівна (спеціальності 11.2, 11.3);
 5. Собін Олексій Костянтинович (спеціальність 13.8);
 6. Тимощик Лілія Павлівна(спеціальність 13.9);
 7. Федоренко Владислав Леонідович (спеціальності 13.1.1, 13.6);
 8. Чабанець Тетяна Миколаївна (спеціальність 13.4).

У науковому виданні НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» опубліковано статтю

На початку вересня 2021 р. у черговому номері наукового електронного видання Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» вийшла наукова стаття директора Центру проф. В. Федоренка та судових експертів Центру О. Фої та Т. Чабанець на тему: «Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Герба України та інших гербів: поняття, об’єкти і їх ознаки, питання, стадії експертного дослідження та їх зміст».

Ця стаття підготована в межах завершення виконання НДР VII.1.1-2020/2 «Розробка методики дослідження торгівельних марок (знаків для товарів та послуг)», яка є логічним продовженням загальної «Методики проведення експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації» (реєстр. № 13.06.01 від 28 23.03.2018).

Як зазначається в анотації цієї статті, «Публікація присвячена актуальній проблемі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних з зображенням чи імітацією державних символів, насамперед, Державного Гербу України. Визначаються основні етапи становлення та розвитку геральдики і утвердження державних гербів у Західній Європі та Україні з часу появи перших достовірно відомих гербів у XII ст. – до сьогодення. Наголошується, що українські геральдичні традиції почали формуватися з кін. XVI ст., у контексті утвердження феномену Козацької держави. А Державний Герб України, – «Знак Княжої Держави Володимира Великого» – Тризуб, – уперше був затверджений за доби УНР в 1918 р. та відроджений після проголошення Незалежності України в 1991 р. Обґрунтовується висновок про те, що герб (з польск. herb – «спадщина») – це історично сформоване, згідно з правилами і вимогами геральдики, лінійне, об’ємне або площинне зображення, яке втілює політико-правові, військові, етнографічні, соціокультурні, економічні, географічні, станові чи родові особливості незалежного статусу його власника (держави, міста чи регіону, корпорації або особи чи роду), яка проголошується або надається (дарується) у легітимний спосіб у конституціях, спеціальних законах, інших правових актах (грамотах, указах, хартіях) і ін. та передається в порядку правонаступництва держави, юридичних і фізичних осіб.

Робиться висновок, що історично сформована система гербів в Україні репрезентована: державним 26 гербом; гербами земель (областей, регіонів); гербами міст; церковними, університетськими, цеховими і іншими корпоративними гербами; приватними гербами. Досліджуються питання внутрішньої побудови гербів і геральдичних фігур, геометрично-просторове розміщення та колористика гербів.

Розглядаються питання теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності щодо зображення чи імітації торговельною маркою Державного Гербу України і державних гербів зарубіжних країн у межах спеціальності 13.6 – «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговими марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

Звертається увага на особливості експертного дослідження геральдичних фігур, символів і знаків, у тому числі, вміщених у державних гербах. Обґрунтовуються підстави для винесення на розгляд судового експерта питання: «Чи є торговельна марка ХХХ зображенням чи імітацією Державного Герба України?». Визначаються основні етапи такого експертного дослідження, особливості його проведення судовими експертами, а також встановлюються основні ознаки об’єктів відповідного експертного дослідження».

Наукова публікація В. Федоренка, О. Фої та Т. Чабанець «Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Герба України та інших гербів: поняття, об’єкти і їх ознаки, питання, стадії експертного дослідження та їх зміст» є не догмою, а запрошенням до подальших наукових дискусій щодо піднятої проблематики з боку науковців, судових експертів, суддів, патентних повірених, адвокатів і інших фахівців.

 

Бібліографія публікації:

Федоренко В.Л., Фоя О.А., Чабанець Т.М. Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Герба України та інших гербів: поняття, об’єкти і їх ознаки, питання, стадії експертного дослідження та їх зміст. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021. № 4(16). С. 25-46. (URL: https://intelect.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/ekspert_4_16_2021_final.pdf).

У діяльність НДЦСЕ з питань інтелектуальної запроваджено систему IP-телефонії

Із 20 вересня 2021 р. у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) в плановому порядку запроваджено IP-телефонію, яка надає можливість гнучкого контролю над сценаріями дзвінків до/з Центру, а також забезпечує багатоканальний зв’язок між працівниками центру, дозволяє проводити переговори у режимі конференц-зв’язку тощо.

Новими телефонами приймальної Центру від сьогодні є телефони: 044 2211245; 044 2211246.

Разом із тим, з метою забезпечення поступальності змін та безперервності роботи з фізичними і юридичними особами, судами і органами досудового розслідування, в Центрі продовжують діяти упродовж місяця попередні телефони приймальної: 044 2856474; 044 2724415.  

За потреби, встановлена в Центрі система IP-телефонії дозволяє здійснювати запис розмов із громадянами, які звертаються до Центру, з метою контролю за якістю надання передбаченої чинним законодавством інформації. Також ця телефонна система має власний API для інтеграції з іншими системами і сервісами електронного документообігу. Запровадження IP-телефонії в Центрі, поряд із переходом на електронний документообіг, є важливою складовою діджиталізації роботи Центру.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у щотижневій нараді керівників НДУСЕ

14 вересня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко взяв участь у щотижневій нараді керівництва науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) Мін’юсту під головуванням Заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби А. Гайченка та керівництва Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту стану та проблемних питань  запровадження документування управлінської інформації в електронній формі в системі електронного документообігу та організації роботи з електронними документами.

Вийшов черговий випуск наукового електронного видання НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності та наукових партнерів «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

У кінці серпня вийшов друком черговий висновок журналу Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) та наукових партнерів Центру «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління».

Цей випуск фахового електронного наукового часопису «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління», відзначив у вступному слові директор Центру, заступник Головного редактора журналу проф. В. Федоренко, вийшов одночасно з  відзначенням ювілейного Дня народження нашої країни – у  День незалежності України.

Саме 30 років тому Верховна Рада України урочисто прийняла Акт проголошення незалежності України, який уже 1 грудня 1991 року громадяни переконливо підтримали на всеукраїнському референдумі. За 30 років незалежна Україна подолала складний шлях національного державотворення та правотворення, стала авторитетним суб’єктом міжнародного права та залишається Батьківщиною для десятків мільйонів українців, як у  середині держави, так і за її кордонами. Україна, спільно з міжнародними партнерами, впевнено відстоює свій державний суверенітет і територіальну цілісність, відбудовує економіку, розвиває науку, культуру та спорт.

У житті кожної професійної спільноти, включаючи судових експертів з питань інтелектуальної власності, за 30 років незалежності України відбулося чимало подій. 20 років тому з’явилась судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, 17 років тому було засновано Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, а 3 роки тому світ побачили перші випуски часопису «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління». Очевидно, що без незалежності України ці успіхи були б малоймовірними.

У черговому номері електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління» опубліковані наукові статті працівників Центру, а саме:

Федоренко В.Л., Фоя О.А., Чабанець Т.М. «Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Герба України та інших гербів: поняття, об’єкти і їх ознаки, питання, стадії експертного дослідження та їх зміст».

Тимощик Л.П. «Теоретичні основи визначення ринкової вартості об’єктів інтелектуальної власності в судовій експертизі».

Архіпов В.В., Артюх Т. М. «Сучасні проблеми судової експертизи по визначенню вартості цінних паперів».

У цьому числі журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» опубліковано також низку інших змістовних і цікавих статей з питань державотворення та правотворення, міжнародного права, публічного управління та місцевого самоврядування. Зокрема, стаття доктора філософії в галузі політичних наук Я. Робеля (Республіка Польща), присвячену актуальній проблемі впливу пандемії Сovid-19 на діяльність місцевих і регіональних урядів ЄС: «The impact of the Covid-19 pandemic on local and regional governments in the European Union».

Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління №4 (16) серпень 2021

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у щотижневій нараді керівників НДУСЕ

07 вересня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко взяв участь у щотижневій нараді керівництва науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) Мін’юсту під головуванням директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Н. Ткаченко.

На нараді були обговорені питання щодо стану реалізації доручення керівництва Мін’юсту про запровадження в  діяльність НДУСЕ Мін’юсту СЕВ АСКОД (інших СЕД), із генеруванням цифрового підпису і номеру електронних документів.

Керівники НДУСЕ, включаючи директора Центру В. Федоренка, відзначили корисність проведеного 16.08.2021 семінару-навчання підрозділів і посадових та службових осіб НДУСЕ, відповідальних за організацію діловодства та електронного документообігу, та виступили з ініціативою щодо організації Мін’юстом нового семінару.

Під час наради було також розглянуто низку інших питань, пов’язаних із діяльністю НДУСЕ Міністерства юстиції України та ін.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ», організованій Одеським НДІСЕ

03 вересня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко та завідувач лабораторії авторського права та IT-технологій Центру О. Собін взяли участь, на запрошення Оргкомітету – Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, у міжнародній науково-практичній конференції на тему «Актуальні питання та перспективи розвитку судової експертизи і криміналістики», присвяченій пам’яті одного із засновників та першого керівника Одеського Кабінету науково-судової експертизи М. Макаренка.

З привітальним словом до учасників поважної міжнародної конференції звернулися Міністр освіти і науки України С. Шкарлет, Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А. Гайченко, Державний секретар Міністра юстиції України О. Богачова, президент національного університету «Одеська юридична академія» С. Ківалов, Перший заступник глави Одеської обласної державної адміністрації Б. Волошенков, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Н. Блажівська, директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністра юстиції України Н. Ткаченко, керівники НДУСЕ з України і зарубіжних держав (Білорусі, Вірменії, Казахстану та Молдови).

Директор Центру В. Федоренко виступив із вітальним словом і доповіддю-презентацією на тему: «Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Герба України, як об’єкт судової експертизи з питань інтелектуальної власності».  

Дистанційно участь у міжнародній конференції прийняли судові експерти лабораторії права промислової власності Центру О. Фоя та Т. Чабанець.

 

Доповідь-презентація на тему: «Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Герба України, як об’єкт судової експертизи з питань інтелектуальної власності» 1-ФЕДОРЕНКО_ЦЕНТР_ПРЕЗЕНТАЦІЯ_ІМІТАЦІЯ_ДЕРЖАВНОГО_ГЕРБУ-2021

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у нараді керівників НДУСЕ з питань організації та проведення підготовки судових експертів

31 серпня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко взяв участь у щотижневій нараді керівництва науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) Мін’юсту під головуванням Заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А. Гайченка, за участі директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Н. Ткаченко.

На нараді були обговорені питання щодо стану діджиталізації документообігу в науково-дослідних установах судової експертизи (НДУСЕ), удосконалення підготованих тестів і завдань для атестації осіб, які здобувають кваліфікацію судового експерта, а також низку інших питань діяльності НДУСЕ.  Нарада відбулася в режимі інтернет-стрімінгу.

Працівникам НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності урочисто вручені відомчі нагороди Мін’юсту з нагоди Дня незалежності України

25 серпня 2021 р. у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) на оперативній нараді при директорові Центру судовим експертам установи були урочисто вручені відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства юстиції України.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 16.08.2021 № 1950/к «за особисті досягнення у професійній діяльності, зразкове виконання обов’язків та з нагоди відзначення державного свята – Дня Незалежності України», Почесними грамотами Міністерства юстиції України нагороджені судові експерти Центру І.В. Голець і Т.В. Заікіна, які тривалий час здійснюють в Центрі судово-експертну діяльність.

Директор Центру В.Л. Федоренко також урочисто вручив посвідчення судового експерта завідувачці сектором Центру О.В. Голікової за результатами рішення ЦЕКК про підтвердження кваліфікації судового експерта за спец. 13.6.

Щиро вітаємо з Днем незалежності України!

Шановні друзі та колеги, нині наша держава святкує свій ювілейний День народження – День незалежності України. Саме 30 років тому Верховна Рада України урочисто прийняла Акт проголошення незалежності України, який уже 1 грудня 1991 року громадяни переконливо підтримали на всеукраїнському референдумі.

За 30 років незалежна Україна подолала складний шлях національного державотворення та правотворення, стала авторитетним субєктом міжнародного права та залишається Батьківщиною для десятків мільйонів українців, як у середині держави, так і за її кордонами. Україна, спільно з міжнародними партнерами, впевнено відстоює свій державний суверенітет і територіальну цілісність, відбудовує економіку, розвиває науку, культуру та спорт.

У житті кожної професійної спільноти, включаючи і судових експертів з питань інтелектуальної власності, за 30 років незалежності України відбулося чимало важливих подій. Так, 20 років тому утвердилась судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності, 17 років тому було засновано Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, зросла плеяда високопрофесійних судових експертів і науковців-експертологів, щороку зміцнюються партнерські відносини із зарубіжними партнерами. Очевидно, що без проголошення незалежності України ці та інші успіхи були б малоймовірними.

То ж, принагідно вітаємо всіх колег і друзів з Днем незалежності України! Зичимо нових перемог і здобутків у професії, натхнення і поваги суспільства, плідної співпраці на засадах спільних цінностей.

 

Трудовий колектив НДЦСЕ

з питань інтелектуальної власності

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності успішно проведено чергове засідання Вченої ради

12 серпня 2021 р. у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проведено чергове засідання Вченої ради Центру під головуванням директора Центру проф. В. Федоренко. Вчена рада Центру розглянула низку актуальних питань статутної діяльності Центру.

Так Вчена рада Центру розглянула питання оптимізації організації підготовки осіб, які мають намір отримати чи підтвердити кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності. Вчена рада Центру підтвердила рішення про поквартальну організацію відповідних стажувань (з першого числа початку кожного кварталу), що дозволить раціонально планувати і організовувати всі види статутної діяльності Центру – науково-дослідну, судово-експертну та ін. Також було обговорено питання щодо визначення відповідності вищої освіти претендентів на отримання кваліфікації судового експерта та прийнято рішення про винесення цього питання на розгляд чергового осіннього засідання профільної секції 29 жовтня поточного року.

Вчена рада Центру також підтримала ініціативу директора Центру про видання Центром текстів методик дослідження об’єктів інтелектуальної власності, які вже затверджені Координаційною радою з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України і внесені до Реєстру методик проведення судових експертиз, для службового користування поліграфічним способом. Це дозволить уникнути різночитань судовими експертами існуючих методик через можливе використання їх не кінцевих електронних версій, спростить використання діючих методів при підготовці судових експертів. При цьому, в передмові до відповідних методик, не порушуючи цілісність самого їх тексту, доцільно зазначати можливі зміни у чинному законодавстві та правозастосовній практиці, що дозволить актуалізувати ці методики, наблизити їх до потреб практики.

У контексті реалізації цієї ініціативи Вчена рада Центру розглянула та рекомендувала до друку дві методики: «Методику проведення судової експертизи, комерційної таємниці та ноу-хау» (реєстр. код 13.8.02; 2009 р.) і «Методику проведення судових експертиз, пов’язаних з кресленнями – об’єктами авторського права» (реєстр. код 13.1.1.02; 2012 р.).

Вчена рада Центру також оновила склад Редакційної колегії наукового електронного видання Центру «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», а також рекомендувала до друку черговий № 4(16) цього видання.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у нараді керівників НДУСЕ з питань запровадження СЕВ

10 серпня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко взяв участь у щотижневій нараді керівництва науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) Мін’юсту під головуванням директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Н. Ткаченко.

На нараді були обговорені питання щодо стану та строків запровадження в  НДУСЕ Мін’юсту СЕВ ЦОВВ та проведення 16.08.2021 семінару-навчання підрозділів і посадових та службових осіб НДУСЕ, відповідальних за організацію діловодства та документообігу. Було розглянуто низку інших питань, пов’язаних із завершенням роботи над доопрацюванням тестів і тестових завдань для атестації осіб, які мають намір отримати кваліфікацію судового експерта на ЦЕКК при Міністерстві юстиції України та ін.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у нараді керівників НДУСЕ з питань організації та проведення підготовки судових експертів

05 серпня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко взяв участь у нараді керівництва науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) Мін’юсту під головуванням директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Н. Ткаченко.

На нараді були обговорені питання щодо оптимізації організації проведення стажування на базі НДУСЕ Мін’юсту осіб, як мають намір отримати чи підтвердити кваліфікацію судового експерта на ЦЕКК при Мін’юсті. Було прийнято рішення про визначення посадових осіб НДУСЕ, які відповідають за цей напрямок робити. Перелік цих посадових осіб буде доведено листом Мін’юсту до НДУСЕ, що дозволить у найкоротші терміни з’ясовувати і вирішувати всі проблемні питання щодо організації та проведення судових експертів.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у Всеукраїнському конгресі судових експертів

30 липня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко та заступник керівника Центру О. Адлер взяли участь у Всеукраїнському конгресі судових експертів, на запрошення оргкомітету заходу. У відкритті конгресу взяв участь Міністр юстиції України Д. Малюська, Заступник Голови Верховного Суду Голова Касаційного господарського суду Б. Львов, Президент Союзу експертів України І. Стародубов, директор Незалежного інституту судових експертиз Г. Пампуха, Заступник Міністра юстиції України О. Банчук і ін.

На Всеукраїнському конгресі судових експертів обговорювалися питання подальшого розвитку судово-експертної діяльності в Україні, перспектив прийняття нового Закону про судово-експертну діяльність і запровадження самоврядування судових експертів, проблеми підготовки і атестації судових експертів і ін.

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено другий етап організованої вакцинації працівників проти пандемії коронавірусу COVID-19

28 липня 2021 р. на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проведено другий етап організованої вакцинації працівників Центру у межах заходів з протидії пандемії коронавірусу COVID-19. Повторні щеплення для працівників Центру, що були первинно вакциновані 30 червня 2021 р., та первинні щеплення для працівників Центру, які перебували під час первинного щеплення в відпустках і на лікарняному, вакциною PfizerBioNTech проти коронавірусу COVID-19 були проведені на високому організаційному рівні Деснянським Центром первинної медико-санітарної допомоги.

Довідково:

Україні надано доступ до 117 тис. доз вакцин PfizerBioNTech проти COVID-19  через механізм COVAX (глобальний механізм із вакцинації «Ініціативи з прискорення доступу до засобів для боротьби із COVID-19 (АСТ)».

Судові експерти НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності з нагоди Дня судового експерта

26 липня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко урочисто вручив нові посвідчення судових експертів, виготовлених відповідно до рішення кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі – ЦЕКК) від 15.07.2021, керівникові лабораторії права промислової власності Центру Н. Ковальовій (13.1.1, 13.4, 13.6) та судовим експертам Центру Т. Чабанець (13.3) і О. Фої (13.4). 

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у зустріч експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

21 липня 2021 року  директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко взяв участь у зустрічі експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) у якості представника від роботодавців під час обговорення Освітньої програми із підготовки докторів філософії «Право» у Науково-дослідницькому інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

У своєму виступі директор Центру В. Федоренко позитивно охарактеризував відповідну програму та її основні компоненти. Професором В. Федоренком також відзначив, що Науково-дослідницький інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України є давнім науковим партнером Центру. У першу чергу, це взаємодія у сфері наукової та методичної діяльності (залучення фахівців Інституту до підготовки Центром методик і методичних рекомендацій і їх рецензування, до участі в роботі секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизі при Міністерстві юстиції України, організації та проведення спільних науково-комунікативних заходів тощо). Тому, Центр долучався до розробки освітньої програми «Право» й вбачає в її реалізації позитивний аспект для розвитку судово-експертної діяльності.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у зустріч експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

12 червня 2021 року  директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко взяв участь у зустрічі експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) у якості представника від роботодавців. Предметом обговорення стала акредитація освітньо-наукової  програми підготовки докторів філософії у галузі знань «Право» (081) у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

У своєму виступі директор Центру В. Федоренко позитивно охарактеризував відповідну програму та потенціал професури і випускників Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, відзначив позитивний досвід попередньої співпраці Центру з викладачами цього Університету. Також В. Федоренко позитивно відзначив такий компонент програми, як «Судова експертиза та криміналістика», опанування якого сприятиме притоку спеціально підготовлених фахівців для роботи у НДУСЕ на посадах судових експертів і науковців. При цьому, такі фахівці очікувані не лише у МВС, а у системі НДУСЕ Мін’юсту.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у презентації колективної монографії «Новий шлях до права»

09 липня 2021 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко, на запрошення Оргкомітету заходу, взяв участь у презентації монографії «Новий шлях до права», виданій англійською та українською мовами. Презентація була проведена в Інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проф. В. Федоренко виступив співавтором цієї наукової монографії, виданої під редакцією відомого вітчизняного правника, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України А. Селіванова.

З вітальним словом до учасників презентації звернувся проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка М. Погрецький, який підкреслив важливість синергії потужного колективу визнаних учених у вирішенні актуальних проблем розвитку національного права. Ключова доповідь була виголошена академіком О. Селівановим, який охарактеризував сутність і зміст колективної монографії, її місію для удосконалення процесів національного державотворення та правотворення. Проф. О. Селіванов підкреслив важливість такого формату оприлюднення здобутків ґрунтовних наукових досліджень як державною, так і англійською мовою, що допоможе бути українській правничій науці «впізнаваною» на Заході. Високу оцінку монографії «Новий шлях до права» дав і завідувач кафедри конституційного права доктор юридичних наук, професор О. Марцеляк, котрий відзначав змістовність і комплексний характер цієї монографії, її важливість для розвитку сучасної конституційно-правової науки.

Під час презентації виступили і автори цієї монографії: директор Центру, доктор юридичних наук, професор В. Федоренко, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Н. Оніщенко, суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор В. Городовенко та ін.

 

Бібліографія монографій:

 1. Новий шлях до права. Колективна монографія. Кер. автор. колективу А.О. Селіванов. Київ: Логос, 2021. 208 с.

2. A new way to law. Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021.

Нова публікація директора НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності в журналі, внесеному до науковометричної бази Web of Science

У липні 2021 р. у науковометричній базі Web of Science проіндексована нова наукова стаття директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), доктора юридичних наук, професора В. Федоренка (у співавторстві) на тему: «Підприємницька діяльність ІТ-сектора в умовах пандемії COVID-19 та в посткарантинний період», що вийшла в журналі «Проблеми підприємництва та захисту». У статті досліджуються проблемні питання функціонування ринку ІТ-послуг в умовах протидії пандемії коронавірусу та аналізуються перспективи трансформації цього ринку в середньостроковій перспективі.

Бібліографія публікації:

Fedorenko, V., Filipenko, N., Shumilo, I., Nesterovych, V., & Nischymna, S. (2021). Entrepreneurial activity of the IT sector in the conditions of the COVID-19 pandemic and in the post-quarantine period. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(4), pp. 697-712

Нагородження працівників НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності з нагоди Дня судового експерта

05 липня 2021 р. відбулось офіційне нагородження Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) з нагоди відзначення в Україні Дня судового експерта. З привітальним словом до колективу Центру виступила заступник директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України К. Ковальова, яка відзначила професіоналізм судових експертів Центру та їх авторитет у судово-експертному середовищі, який з кожним роком має тільки зростати і примножуватись.

Також К. Ковальова довела до працівників Центру Наказ міністерства юстиції України від 29.06.2021 № 1372/к, яким заступника керівника Центру О. Адлеру та старшого судового експерта Центру Т. Чабанець, за сумлінну працю у галузі судової експертизи, зразкове виконання обов’язків, нагороджено відомчою відзнакою – Почесна грамота Міністерства юстиції України.

Директор Центру В. Федоренко подякував представницю Міністерства юстиції України за високу відзнаку працівників Центру та привітав судових експертів, наукових і інших працівників Центру з Днем юриста, побажав нових перемог і здобутків у професії, а також доброї вдачі, міцного здоров’я, родинного добробуту та щоденного задоволення від обраної професії.

Щиро вітаємо з Днем судового експерта, шановні колеги!

Щиро вітаємо всіх судових експертів і науковців-експертологів з Днем судового експерта України!

Починаючи із 2009 року, коли в Україні було запроваджене це професійне свято, День судового експерта став підставою переосмислення судово-експертною спільнотою досягнутого та складання планів і проектів на майбутнє. А іще, для того, щоб ми із вами іще раз обєднали наші зусилля для захисту свої прав і посилення престижу обраної професії.   

То ж, шановні колеги і друзі, зичимо наснаги, подальших здобутків і перемог у професії, наполегливості в експертному забезпеченні правосуддя, відданості ідеалам, цінностям і принципам судової експертизи, а також поваги і шани від держави і суспільства за повсякденну складну і відповідальну працю!

Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А. Гайченко представив трудовому колективу НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності новопризначеного директора

01 липня 2021 р. Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко довів на загальних зборах трудового колективу Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) Наказ Міністерства юстиції України від 25.06.2021 № 1367/к про призначення на посаду директора Центру Владислава Федоренка, як такого, що успішно пройшов конкурсний відбір, на умовах контракту, та представив новопризначеного директора.

Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А. Гайченко довів позицію міністерства про важливість для держави судово-експертної діяльності в сфері захисту об’єктів права інтелектуальної власності, а також її належного методичного та науково-методологічного забезпечення. Також наголошено, що Центр має гарну професійну репутацію, яку важливо зберегти і примножити.

Було визначено пріоритетні завдання Центру в системі науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) Міністерства юстиції України. Зокрема, щодо посилення якості судових експертиз і експертних досліджень, унеможливлення затягування термінів їх проведення, повного переходу на електронні системи документообігу, посилення соціального захисту судових експертів, наукових і інших працівників, створення найбільш сприятливих умов для праці, а також утвердження нульової толерантності до будь-яких виявів недоброчесності.

Також відбувся відвертий діалог А. Гайченка з керівництвом і працівниками Центру щодо проблем, які є найбільш гострими для трудового колективу, та визначено шляхи їх конструктивного вирішення.

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності розпочато організовану вакцинацію працівників проти коронавірусу COVID-19

30 червня 2021 р. розпочато організовану вакцинацію працівників Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) у межах заходів з протидії коронавірусу. Первинні щеплення вакциною PfizerBioNTech проти коронавірусу COVID-19 були проведені Деснянським Центром первинної медико-санітарної допомоги. Повторна вакцинація працівників  Центру відбудеться в плановому порядку через 3-4 тижні.

Довідково:

Україні надано доступ до 117 тис. доз вакцин Pfizer-BioNTech проти COVID-19  через механізм COVAX (глобальний механізм із вакцинації «Ініціативи з прискорення доступу до засобів для боротьби із COVID-19 (АСТ)».

Вітаємо з важливим державним святом – Днем Конституції України!

25 років тому Верховна Рада України від імені Українського народу прийняла Конституцію України – Основний Закон для суспільства та держави. За цей час Конституція стала дороговказом для розвитку та захисту нашої країни, а в 2019 році парламент України визначив у її преамбулі «європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України».

Цінності та принципи, закладені в Конституції України є визначальними й для судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Адже, ст. 141 Основного Закону встановлює: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності», а ст. 54 гарантує громадянам свободу «літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності».

Захист відповідних конституційних прав людини здійснюється в Україні в судовому порядку. І саме судові експерти з питань інтелектуальної власності фахово забезпечують діяльність судів щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

То ж, користуючись нагодою, вітаємо всіх колег, друзів і партнером з прекрасним святом – Днем Конституції України!

 

З повагою,

Трудовий колектив НДЦСЕ

з питань інтелектуальної власності

Вийшов 15-й випуск видання НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності та партнерів «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

У кінці червня 2021 року, у переддень Дня Конституції України і Дня судового експерта, вийшов 15-й, ювілейний випуск наукового електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», заснованого у 2018 році трудовим колективом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), спільно з науковими партнерами.

Із виходом цього випуску журналу його авторську та читацьку аудиторію привітала директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Н.М. Ткаченко. У вітальному слові Н.М. Ткаченко відзначила належний рівень статей, які з року в рік виходять у часописі, та визначила наступний аспект: «Прикметно, що їх авторами стали не лише судові експерти і науковці державних науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ), а й  судові експерти, які не є працівниками НДУСЕ. Це засвідчує той факт, що журнал «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління» за три роки своєї роботи утвердився як фаховий і відкритий майданчик для наукового дискурсу щодо розвитку судово-експертної діяльності в Україні та за кордоном, а також з проблемних питань теорії та практики окремих видів судової експертизи і  судово-експертних спеціальностей».

На підтвердження цієї високої оцінки 3-х річної діяльності наукового електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», автори цього випуску з Центру та інших НДУСЕ, а також приватні експерти і науковці підготували до уваги читачів наступні статті з проблем теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності та інших судово-експертних спеціальностей.

Андрощук Г.О. «Технології штучного інтелекту: аналіз патентних трендів»;

Архіпов В.В. «Судова експертиза кріптовалюти»;

Крупка Я.А., Кралюк М.О., Костенко Т.В., Зав’ялова О.Л. «Злочини в сфері охорони та раціонального використання надр: досудове розслідування, судова експертиза»;

Кісіль Н.В. «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності в Україні: предмет, завдання та межі компетенції»;

Кривоножко Г.Є. «Проблемні питання визначення рефайлінгу як одної із складових кіберзлочину в Україні під час виконання судових експертиз (експертних досліджень)»;

Тимощик Л.П. «Методика та практика оцінювання матеріальної шкоди у результаті порушення прав інтелектуальної власності за методом прямої капіталізації доходу».

Також у цьому випуску журналу було розміщено низку статей присвячених проблемам теорії та практики конституціоналізму та конституцій. Зокрема, стаття директора Центру проф. В.Л. Федоренка «Утвердження основних моделей і легітимних механізмів прийняття конституцій: світовий досвід для України»

Відзначимо, що 23 червня в Україні відзначається День державної служби. У цьому контексті справжнім «інтелектуальним подарунком» для журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» стала змістовна стаття Голови Національного агентства України з питань державної служби Н.О. Алюшиної на тему: «Науково-методичний супровід процесу управління персоналом у державних органах».

Непересічною та глибокою в теоретико-методологічному сенсі стала й публікація у цьому випуску часопису статті доктора юридичних наук, професора, судді Верховного Суду Я.О. Берназюка «Принцип легітимних очікувань (legitimate expectations): поняття та зміст».

Електронне наукове видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» містить і низку інших цікавих публікацій, присвячених актуальним проблемам юриспруденції та державного управління, з якими Ви можете ознайомитись за посиланнями на офіційному веб-сайті Центру (https://intelect.org.ua/) в однойменній рубриці.

З року в рік, від випуску до випуску наше наукове електронне видання підіймає, завдяки вам, шановні автори і читачі, гострі проблеми судової експертизи, криміналістики і кримінології, державотворення та правотворення, в його публічних і приватних аспектах, питання публічного управління та публічної служби. Маємо тверду впевненість у подальшій цікавій і плідній науковій та експертній роботі.

 

Довідково:

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (додаток 4), електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію «Б» у галузях юридичних наук та державного управління. Згадане наукове видання висвітлює актуальні питання судової експертизи і криміналістики, публічного і приватного права, а також державного управління та місцевого самоврядування та видається 6 разів на рік.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у Національному форумі: «Конституційна юстиція: виклики сьогодення та шляхи вирішення»

17 червня 2021 директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. Владислав Федоренко взяв участь, на запрошення оргкомітету заходу, в Національному форумі: «Конституційна юстиція: виклики сьогодення та шляхи вирішення». Організаторами цього Форуму виступили Світовий конгрес українських юристів, Національна академія правових наук України та асоціація суддів Конституційного Суду України.

Організаторами і модераторами заходу виступили ректор Національної школи суддів України, президент Світового конгресу українських юристів, доктор юридичних наук М. Оніщук; президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, віце-президент Світового конгресу українських юристів О. Петришин; суддя Конституційного Суду України у відставці, голова Асоціації суддів Конституційного Суду України, заслужений юрист України І. Домбровський.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі 1-го Всеукраїнського форуму судових експертів

10-11 червня 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко та завідувач лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру О. Собін взяли активну участь у роботі  1-го Всеукраїнського форуму судових експертів, проведеного Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – ЛНДІСЕ), за підтримки Міністерства юстиції України, Львівської ОДА, Юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та інших партнерів. Директор Центру В. Федоренко, на запрошення організаторів форуму, виступив модератором Стратегічної секції за участю представників судово-експертної спільноти.

Відкриття заходу Заступником Міністра юстиції з питань виконавчої служби А. Гайченка та директором Львівського НДІСЕ О. Куманською-Нор та привітання організаторів і гостей форуму відбулося в урочистій обстановці в історичному приміщенні Будинку вчених у м. Львові.

11 червня 2011 року організаторами форуму було організовано і проведено роботу двох його панелей: дискусії «Роль та місце судової експертизи як складової судової системи» (Дзеркальна Зала Львівського національного університету імені Івана Франка) і Стратегічної секції судово-експертної спільноти України (Конференц-зала «Park. Art of Rest»). У їх робі взяли участь Голова Верховної Ради України О. Разумков, народні депутати України, керівники Міністерства юстиції України та інших державних органів, директори і судові експерти науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) України, керівники вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України, представники інститутів громадянського суспільства та бізнесу.

Під час Стратегічної секції форуму, яка була відкрита вітальним словом директора Центру В. Федоренка, судові експерти НДУСЕ Мін’юсту, МВС України, СБ України і Державної прикордонної служби України, спільно з судовими експертами, які не є працівниками НДУСЕ, адвокатами, представниками інститутів громадянського суспільства та бізнесу працювали за кластерним методом у 6 спільних командах, які згенерували ключі до вирішення низки ключових проблем стратегічного розвитку судово-експертної діяльності. Це були проблеми удосконалення чинного законодавства про судову експертизу, питання взаємодії державного і приватного сегменту судової експертизи, проблеми забезпечення правових і соціальних гарантій судових експертів, питання забезпечення широкого доступу до методик проведення судових експертиз, відродження магістерських програм для підготовки судових експертів в Україні, здешевлення програм підготовки судових експертів і диверсифікації їх підготовки із метою поглиблення спеціалізації через запровадження середньострокових курсів підготовки експертів, а також визначення Всеукраїнського форуму судових експертів, як щорічної платформи для формування засад державної політики у сфері судово-експертної діяльності, з усебічним урахуванням потреб приватного сектору.

Зростає кількість публікацій працівників НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, індексованих у науковометричній базі «Scopus»

У червні 2021 року було індексовано наукову статтю директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренка у виданні «Критика права. Незалежні студії права» (Варшава, Республіка Польща) (https://krytykaprawa.pl/resources/html/article/details?id=210183). Це сприяло отриманню директором Центру проф. В. Федоренком постійного ID: 57220986771 в науковометричній базі «Scopus».

На сьогодні, окрім директора Центру В. Федоренка, наукові статті, індексовані в науковометричній базі «Scopus», мають також учений секретар Центру Л. Тимощик, науковий працівник Центру Л. Глоба та ін. Наявність таких публікацій, насамперед у працівників Центру, які працюють на постійній основі, є важливим показником розвитку наукової установи і береться до уваги при атестації науково-дослідної установи Міністерством освіти і науки України. Чергова атестація Центру, як науково-дослідної установи, віднесеної до другої категорії відповідних установ (із 4 можливих категорій), запланована на 2022 рік.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності провів робочу нараду з Національним агентством запобігання корупції щодо перспектив співпраці

08 червня 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко, учений секретар Центру Л. Тимощик і керівники лабораторій Центру О. Собін і В. Дідоборщ провели робочу нараду з представниками Національного агентства запобігання корупції (НАЗК) щодо перспектив співпраці Центру та НАЗК у сфері науково-дослідної, методичної, судово-експертної та іншої діяльності. Під час цієї наради було обговорено низку актуальних проблем щодо застосування потенціалу судової експертизи у сфері запобігання корупції.

Працівники НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяли участь у другому тренінзі для розробників і рецензентів тестових завдань, організованого Мін’юстом

07 червня 2021 року працівники Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), в особі директора Центру Владислава Федоренка, ученого секретаря Центру Лілії Тимощик та керівників підрозділів Центру Наталії Ковальової та Олени Голікової, взяли участь у роботі 2-го онлайн-тренінгу для розробників і рецензентів тестових завдань в межах запровадження електронної системи для проведення автоматизованого тестування осіб, які виявили намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта.

Навчальні тренінги з тестології організовано відповідно до рішення Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України для фахівців науково-дослідних установ судових експертиз, які беруть участь у підготовці тестових завдань за підтримки Проєкту Європейського Союзу «Право-Justice».

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь в узгоджувальній нараді щодо проєкту Постанови Кабміну

07 червня 2021 року  директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко взяв участь в узгоджувальній нараді щодо проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804» під головуванням Заступника Міністра юстиції України О. Банчука, за участі керівників і експертів профільного директорату та департаменту Міністерства юстиції України,  керівників НДУСЕ Мін’юсту та представників Мінрегіонбуду.     

Проєктом постанови пропонується внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України України від 27 липня 2011 р. № 804, зокрема, Переліку платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції, затвердженого цією постановою, доповнивши його такими новими видами платних послуг:

 • проведення експертиз проектної документації на будівництво об’єктів;
 • проведення сертифікації колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання;
 • здійснення оцінки майна, майнових прав, експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них, а також рецензування звітів про таку оцінку.

Пропозиція щодо віднесення оцінки до платних послуг, які надаються НДУСЕ Мін’юсту, як суб’єктами оціночної діяльності, була обгрунтована та запропонована Центром.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі весняного засідання секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України

03 червня 2021 року Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) прийняв активну участь у роботі  весняного засідання секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України (далі – Секція). У заході, що проводився в режимі інтернет-стрімінгу, від Центру взяли участь члени Секції – директор Центру В.Л. Федоренко та в.о. заступника директора Центру О.Г. Адлер. 

На засіданні Секції були розглянуті актуальні проблеми теорії, методології та організації судово-експертної діяльності. Зокрема це питання:

про розгляд заключних звітів науково-дослідних робіт (НДР), проведених за профілем Секції;

про хід виконання НДР за тематичним планом НДР Мін’юсту на 2021 рік.

про розгляд пояснювальних записок до перспективних науково-дослідних розробок, виконання яких планується з 2022 року;

щодо проблемних питань організації судово-експертної, науково-дослідної та методичної діяльності НДУСЕ Мін’юсту;

про розгляд змін та доповнень до нормативних актів, що регулюють судово-експертну діяльність.

У «Різному» директор Центру В.Л. Федоренко довів до Секції та роз’яснив резолюцію позачергового засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України уточнення Переліку відповідних галузей знань і спеціальностей вищої освіти видам судових експертиз і експертним спеціальностям, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям НДУСЕ МЮ України та фахівців, які не працюють у цих установах, за видом експертизи «Експертиза об’єктів інтелектуальної власності» (позиція була попередньо доведена до членів Секції в листі Центру за підписом Федоренка В.Л.).

Зокрема, В.Л. Федоренком було доведено п. 1.3 рішення секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України від 31.05.2021, яка враховує й позицію Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України і ВГО «Союзу юристів України», про необхідність унормувати у нормативно-правових актах з питань організації та проведення судової експертизи положення про те, що в осіб, які виявили намір отримати кваліфікацію судового експерта в межах експертних спеціальностей 13.1.2, 13.3 і 13.9 має бути щонайменше дві закінчені вищі освіти: а) базова, яка забезпечує достатній рівень знань для відповідної спеціалізації (технології, мистецтвознавство, літературознавство, філологія, архітектура, психологія, дизайн тощо), та б) освіти, яка передбачає поглиблене вивчення права інтелектуальної власності, як системи самостійних знань, чи відповідного розділу Цивільного права (здобута до 2017 року спеціальність «Інтелектуальна власність»; на сьогодні – спеціальність 081 – «Право»). Для спеціальностей 13.1.1, 13.2, 13.4, 13.5.1, 13.8 спеціальність 081 – «Право» може виступати базовою і єдиною вищою освітою.

Члени Секції обговорили пропозицію В.Л. Федоренка, визнали її актуальною, а також відзначили, що подібна проблематика з визначенням відповідної вищої освіти у осіб, які мають наміри пройти підготовку для отримання (підтвердження) на ЦЕКК кваліфікації судового експерта, має місце і в інших видах судової експертизи. До прикладу, в товарознавчій експертизі та ін. Це зумовлено тим, що в 2015 році МОН України укрупнив галузі знань і спеціальності, за якими надається вища освіта й, по-суті, «оптимізував» спеціальну освіту для низки судово-експертних спеціальностей. Тому, потреба в визначенні відповідної вищої освіти для експертів є вкрай гострою й потребує свого нагального вирішення.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у тренінгу для розробників і рецензентів тестових завдань, організованого Мін’юстом

01 червня 2021 року Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), в особі директора Центру Владислава Федоренка та керівників підрозділів Центру Наталії Ковальової та Олени Голікової, взяв участь у роботі онлайн-тренінгу для розробників і рецензентів тестових завдань в межах запровадження електронної системи для проведення автоматизованого тестування осіб, які виявили намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта.

Навчальні тренінги з тестології організовано відповідно до рішення Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України для фахівців науково-дослідних установ судових експертиз, які беруть участь у підготовці тестових завдань за підтримки Проєкту Європейського Союзу «Право-Justice».

Враховуючи той факт, що подібне тестування вочевидь відноситься до тестування високих ставок з важливими наслідками для учасника тесту їх якість є вкрай важливою. Відповідальною особою за організацію та проведення навчальних тренінгів є керівник НДЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», керівник НДР за темою « Розробка тестових завдань до електронної системи проведення автоматизованого тестування осіб, які виявили намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта».

Перший захід, із запланованого циклу заходів для розробників і рецензентів тестових завдань в межах запровадження електронної системи для проведення автоматизованого тестування осіб, які виявили намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта, пройшов на високому організаційному та методологічному рівні.

Вітаємо Владислава Федоренка з перемогою у конкурсі на заміщення посади директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 травня 2020 року № 1793/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2020 року за № 480/34763, Федоренка Владислава Леонідовича визнано переможцем конкурсу на заміщення посади директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, оголошеного згідно з наказом Міністерства юстиції України від 12 травня 2021 року № 900/к.

Щиро вітаємо Владислава Леонідовича з перемогою та бажаємо подальшої творчої наснаги та нових звершень у царині судової експертизи.

На базі НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено позачергове засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України

31 травня 2021 року на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) під головуванням директора Центру проф. В.Л. Федоренка організовано та проведено позачергове засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України (далі – секція) з актуальних проблем теорії та практики судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності.

Члени секції, а також запрошені (О.Ф. Дорошенко, Л.А. Черненко та ін.) розглянули та обговорили наступні питання.

 1. Щодо уточнення Переліку відповідних галузей знань і спеціальностей вищої освіти видам судових експертиз і експертним спеціальностям, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям НДУСЕ Мін’юсту та фахівцям, які не є представниками цих установ за видом судової експертизи «Експертиза об’єктів інтелектуальної власності», а також щодо суб’єктів і механізмів визначення відповідності вищої освіти кандидата на проходження підготовки та атестацію судового експерта.
 2. Щодо питань Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, розміщених у розділі V. «Експертиза об’єктів інтелектуальної власності», в частині виявлення питань, які виходять за межі спеціальних знань експерта, питань права і надання оцінки законності проведення відповідних процедур, та які слід виключити з Методичних рекомендацій чи переформулювати.

3.  Різне.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у Онлайн-практикумі «Захист прав інтелектуальної власності: юридична доктрина, особливості проведення судових експертиз та практика Верховного Суду»

28 травня 2021 року Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) на чолі з директором проф. В.Л. Федоренком, спільно з фаховим часописом «Право України», Юридичним порталом «RD», Укрпатентом і Офісом незалежних експертиз, виступив співорганізатором Онлайн-практикуму на тему: «Захист прав інтелектуальної власності: юридична доктрина, особливості проведення судових експертиз та практика Верховного Суду», акредитований Національною асоціацією адвокатів України.  

Під час Онлайн-практикуму команда Центру розкрила для адвокатського корпусу України основні доктринальні положення щодо розвитку судової експертизи у системі захисту права інтелектуальної власності, а також особливості організації та проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Зокрема, було презентовано наступні доповіді:

Федоренко Владислав Леонідович, директор Центру, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, судовий експерт: «Доктринальні засади захисту прав інтелектуальної власності в Україні»;

Голікова Олена Валеріївна, завідувач сектору авторського права та суміжних прав Центру, судовий експерт: «Особливості проведення судової експертизи у сфері авторського права та суміжних прав»;

Ковальова Наталія Миколаївна, керівник лабораторії права промислової власності Центру, судовий експерт: «Організація проведення судової експертизи у сфері промислової власності»;

Тимощик Лілія Павлівна, учений секретар Центру: «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності. Визначення збитків від неправомірного використання обєктів інтелектуальної власності».

У форматі Онлайн-практикуму також було презентовано доповідь Ткачука Олексія Петровича, директор з питань експертизи Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) Гайдук Валентина Володимирівна, начальника відділу прав на позначення «Українського інституту інтелектуальної власності» (Укрпатент) на тему: «Правова охорона торгівельних марок та промислових зразків» та ін.

Із презентаціями Центру на Онлайн-практикумі на тему: «Захист прав інтелектуальної власності: юридична доктрина, особливості проведення судових експертиз та практика Верховного Суду» можна ознайомитись на YouTube за посиланням: https://youtu.be/NtcgvW4s_5o

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у I Міжнародній науково-практичній конференції: «Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах»

28 травня 2021 року  директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. Владислав Федоренко, разом із ученим секретарем Центру Л. Тимощик, керівником лабораторії економічних досліджень В. Дідоборщем, судовими експертами Центру В. Архіповим, С. Зазимко та ін. судовими експертами взяли участь у I-й Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах». Цей глобальний представницький форум було успішно організовано Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз (ОНДІСЕ), за участі Міністерства юстиції України, науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) України, судових експертів із Вірменії, Молдови і інших держав, представників вищих навчальних закладів та ін.     

У вітальному слові директор Центру В. Федоренко привітав організаторів і учасників Міжнародної конференції з вдалим і своєчасним започаткуванням серйозної площадки для обговорення проблем теорії та практики товарознавчих та економічних експертиз в Україні та за кордоном і побажав плідних дискусій, нових ідей і проектів, а також визначення шляхів їх реалізації. Професор В. Федоренко також відзначив, що керівництву ОНДІСЕ вдалося поєднати зусилля учених і судових-експертів практиків як із державного, так і з приватного сектору, й згуртувати всіх зацікавлених фахівців у сфері товарознавчих та економічних експертиз. Цей напрямок є важливим і перспективним і для Центру. Тому, Центр охоче братиме активну участь у цьому й наступних міжнародних наукових заходах.

З доповіддю (співдоповідь з доктором технічних наук, професором КНУ ім. Т. Шевченка Т. Артюх) на тему «Послуга як обє’кт судово-товарознавчої експертизи» на Міжнародній конференції виступив судовий експерт Центру, кандидат технічних наук В. Архіпов.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у Міжнародної конференції: «Нові напрямки і виклики в правничій науковій комунікації»

24 травня 2021 року  директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. Владислав Федоренко взяв участь у Міжнародній конференції ректорів, деканів і редакторів фахових юридичних журналів «Нові напрямки і виклики в правничій науковій комунікації» Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej»), організованій і проведеній Редакцією щоквартального журналу «Критика права» (включений до бази «Scopus») і Правничим міждисциплінарним науковим центром Академії Леона Козьмінського в Варшаві (Республіка Польща).

Організатором і модератором заходу виступила DrHb, проф. Йоланта Яблонська-Бонса, яка є головним редактором часопису «Критика права» та входить до редколегії електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління». З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Академії Леона Козьмінського в Варшаві DrHb, проф. Гжегош Мазурек.

Учасники конференції обговорили актуальні проблеми формування та видання правничих часописів, індексації наукових публікацій, доброчесності та якості наукових статей, включення журналів до наукометричних баз «Scopus» і «Web of Science» та ін.

Директор Центру В. Федоренко, який є членом Наукової ради журналу «Критика права», взяв участь у дискусії та виступив із проблематики щодо досвіду запобігання плагіату в правничих часописах в Україні. Зокрема, В. Федоренко зазначив наступне.    

«Однією з найбільш небезпечних перешкод для розвитку науки в Україні та за кордоном залишається плагіат в наукових творах – монографіях, наукових статтях, звітах науково-дослідних робіт тощо.

Феномен плагіату відомий європейській цивілізації іще з Античних часів. Сучасники знаходять запозичення в роботах Вергілія, Геродота, Плутарха із творів інших античних істориків. Але, плагіат у наукових творах зявився значно пізніше. Цьому передувало щонайменше два чинники:

1) винайдення та промислове застосування Й. Ґуттенбергом з 1450 року верстатного книгодрукарства, його удосконалення через винайдення офсетного друку та  «www-революцію» XXXXI ст.;

2) відокремлення науки від релігії внаслідок Реформації та «наукової революції» в XVIIXVIII ст. і її стрімкий розвиток через наукові твори.

Доступність і простота в матеріалізації наукових творів створила спокусу неправомірного використання чужих творів чи їх фрагментів недобросовісними науковцями, які прагнуть отримувати:

а) моральне задоволення від визнання суспільством своїх наукових «здобутків»;

б) присвоєння наукових ступенів і вчених звань, які сприяють підвищенню соціального статусу їх носіїв;

в) здобуття матеріальних благ, через зайняття відповідних посад і отримання надбавок за наукові ступені та вчені звання. 

Однією із універсальних, найбільш доступних для оприлюднення та, водночас, обов’язкових видів і форм наукових творів є статті у фахових часописах і збірниках наукових статей. Разом із тим, оперативність видання наукових статей у фахових часописах створює проблему їх якості та дотримання принципів академічної добросовісності.

У більшості часописів в Україні, як і в Польщі та інших державах Центральної та Східної Європи, ця проблема посилюється й тим, що більшість досвідчених учених прагнуть публікуватися в часописах, що віднесені до наукометричних баз «Scopus» і «Web of Science». Хоча, в 2021 році в Україні до бази «Scopus» віднесено лише один правничий часопис – «Вісник Національної академії правових наук України».

Відповідно, перед редакціями правничих наукових часописів в Україні постають проблеми щодо запобігання плагіату в наукових статтях. У першу чергу, в кваліфікаційних статтях аспірантів, які часто пишуться «на швидкість і на кількість».

Узагальнюючи український досвід запобігання плагіату в фахових правничих часописах, а також вимоги часописів, включених до баз «Scopus» і «Web of Science», можемо стверджувати про необхідність комплексного підходу до вирішення цієї проблеми. Реалізація цього підходу вимагає наступних заходів:

 • проведення редколегією та науковою радою часопису публічної політики нетерпимості до будь-яких виявів плагіату. Систематична робота з авторським корпусом, у першу чергу, з починаючими ученими;
 • чітке і однозначне визначення в вимогах до статей в частині заборони плагіату та морально-етичної й юридичної відповідальності в разі його виявлення після публікації статті як автора цієї статті, так і часопису. Надписи в часописах, що «Журнал не несе відповідальність за статтю» є юридично нікчемними;
 • запровадження т.з. «сліпого рецензування» кожної статті та кроки щодо відмови від публікації статей щодо яких є сумніви в їх якості та оригінальності, відсутності в них неправомірних запозичень;
 • фахова перевірка текстів статей, поданих до друку, через програми, які виявляють запозичення в творах (Unichek, Plagiarism Detector і ін.). Але, така перевірка, підкреслимо, має бути фаховою. Визначення «допустимих відсотків» запозичень у творі є невіглаством, оскільки навіть один абзац твору, у випадку його неправомірного використання з іншого твору (без посилання, без письмового дозволу автора тощо) уже є плагіатом. Водночас, програмні продукти показують лише текстуальні збіги, але не виявляють плагіат. Збіги можуть бути з текстами, які не є обєктами авторського права. Зокрема, це збіги з текстами нормативно-правових актів;
 • вирішення в публікаціях часопису проблеми цитування. Однією з найбільш поширених форм порушення авторських прав, а також формою фальсифікації є уникнення прямого цитування з творів інших авторів. Особливо при перекладі іншомовних текстів і використання їх фрагментів, які по-суті виступають похідними творами тощо.

І, на останок, важливим є подальший моніторинг і контроль уже виданих у часописі статей на предмет їх якості та доброчесності, забезпечення зворотного зв’язку з читацькою аудиторією часопису, обговорення спільних проблем юридичних часописів на міжнародному рівні».

Міжнародна конференція була проведена в режимі інтернет-стрімінгу.

Колектив Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності вітає колег, друзів і партнерів із Всесвітнім Днем вишиванки!

Щиро вітаємо з міжнародним святом Днем Вишиванки, що уже 15 років гуртує прихильників споконвічних українських народних традицій створення, збереження та використання в побуті етнічного вишитого одягу, відомого у світі як вишиванка.  

Це свято було започатковане 20.05.2006 студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а вже нині його святкують українці в понад 50 державах світу. Це свято сприяє культурній і етнічній згуртованості українців як в самій Україні, так і поза її межами, дозволяє усвідомити духовну єдність усіх українців.

Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, у знак солідарності з усіма українцями та на підтримку української духовності та культури, приєднується до цього прекрасного свята й щиро вітає з Всесвітнім Днем Вишиванки усіх колег, друзів і партнерів.

НДЦЕС з питань інтелектуальної власності прийняв участь у нараді керівників НДУСЕ при Заступникові Міністра юстиції України

17.05.2021 директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В.Л. Федоренко, в.о. заступника директора Центру О.Г. Адлер, завідувач лабораторії авторського права й ІТ технологій Центру О.К. Собін та завідувач сектором авторського права та суміжних прав цієї ж лабораторії Центру О.В. Голікова взяли участь у нараді керівників НДУСЕ Мін’юсту при Заступникові Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А.В. Гайченку, за участі директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Н.М. Ткаченко. Чергова нарада керівників НДУСЕ з керівництвом Мін’юсту була присвячена розгляду питань про стан запровадження систем електронного документообігу (СЕД) між НДУСЕ і державними органами, а також готовності в НДУСЕ систем електронного документообігу.

З метою забезпечення виконання завдань за призначенням у Центрі була розроблена концепція та технічне завдання (ТЗ) для автоматизації процесів діяльності із допомогою програмно апаратних засобів. За результатами проведеної роботи у Центрі розроблено та запроваджено «Комплексну програму автоматизації роботи підприємства «IS-pro» («ІС-ПРО») (далі – ПЗ ISpro). Станом на сьогодні ПЗ ISpro знаходиться у промисловій експлуатації, активно використовується користувачами відповідно до виділених ролей, забезпечує оперативний обмін відомостями між керівництвом, канцелярією, відділом бухгалтерського обліку та звітності, іншими структурними підрозділами Центру з використанням локальної обчислювальної мережі.

Окрім того, 06.05.2021 у Центрі запроваджено Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). На сьогоднішній день у Центрі проводяться навчання з використання зазначеної системи.

Директору НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проф. В.Л. Федоренку оголошено Подяку Верховного Суду

 

Директорові Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), члену Науково-консультативної ради при Верховному Суді, докторові юридичних наук, професорові В.Л. Федоренко Наказом Голови Верховного Суду від 28.04.2021 № 858-к, відповідно до частини другої ст. 39 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про заохочувальні відзнаки Верховного Суду, та на підставі висновку Комісії з розгляду питань нагородження від 28 квітня 2021 року № 2, унесеного подання, за плідну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення діяльності Верховного Суду та з нагоди Дня науки, оголошено Подяку Верховного Суду.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі Міжнародного круглого столу: «Електронні документи як об’єкти дослідження в економічній експертизі: сьогодення і перспективи»

14 травня 2021 року  працівники Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) (В.Л. Федоренко, О.Г. Адлер, Л.П. Тимощик, В.А. Дідоборщ, О.В. Голікова, І.В. Германюк та О.К. Віхляєв),  на запрошення організаторів, у режимі відеоконференції, прийняли участь у Міжнародному круглому столі на тему: «Електронні документи як об’єкти дослідження в економічній експертизі: сьогодення і перспективи», організованому Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз  Міністерства юстиції України у партнерстві з ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Університетом митної справи та фінансів, за участі представників науково-дослідних установ судової експертизи України, Вірменії та Молдови.

Відкрила захід директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (ДНДІСЕ), доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Олена Коваленко. З вітальним словом виступила Наталія Ткаченко, кандидат юридичних наук, директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України та Микола Духонченко, адвокат, член Комітету захисту бізнесу та інвесторів, що діє в складі НААУ.

Директор Центру проф. В.Л. Федоренко також привітав учасників Міжнародного круглого столу, відзначив високий професіоналізм та лідерські позиції ДНДІСЕ у сфері судово-економічної експертизи і глибинного теоретико-методологічного і методичного забезпечення цього виду експертизи, а також підкреслив плідність співпраці ДНДІСЕ із Центром. У вітальному слові В.Л. Федоренко відзначив актуальність і своєчасність проблематики цього міжнародного заходу для судово-економічної експертизи, а також подякував організаторам за можливість ознайомитись із унікальним зарубіжним досвідом проведення судово-економічних експертиз із використанням електронних документів.

Міжнародна круглий стіл став платформою для висвітлення та обговорення досить актуальних, у світі цифрових технологій та електронного документообігу. проблемних питань  щодо використання  судовими експертами електронних документів як об’єктів дослідження в економічній експертизі. Були обговорені актуальність  та проблеми законодавчого та технічного застосування електронних документів у судовій експертизи. Дискусія була продуктивною та змістовною. Були окреслені основні напрямки подальшої роботи  у напрямку втілення використання електронних документів у судовій експертизі.

Працівники Центру виступали з доповідями на тему:

 • ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЇВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ЗАКОНОДАВЧІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ (Владислав Федоренко, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, директор Центру, Віктор Дідоборщ, в.о. завідувача лабораторії економічних досліджень Центру, Олена Голікова, завідувач сектору авторського права та суміжних прав лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру),
 • АКТУАЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ (Ірина Германюк, науковий працівник лабораторії економічних досліджень Центру та Олексій Віхляєв, науковий працівник лабораторії економічних досліджень Центру).

Шановні друзі, колеги та партнери! Вітаємо вас із світлим і радісним святом Великодня!

Бажаємо вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай чудесне свято Пасхи принесе любов та світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини, а головне – здоров’я і мир. Нехай передзвін великодніх дзвонів несе вам лише благі вісті, а віра допомагає вам долати труднощі.

Христос Воскрес!

Колектив Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Корпус судових експертів НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності посилено

27 квітня 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В.Л. Федоренко успішно атестувався на засіданні Кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України за судово-експертними спеціальностями 13.4. – «Дослідження, пов’язані з промисловими зразками» і 13.8 – «Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями».

У свою чергу судовий експерт лабораторії права промислової власності Центру О.А. Фоя підтвердила кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.4. – «Дослідження, пов’язані з промисловими зразками».

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у Міжнародній конференції «Захист прав людини під час пандемічних викликів» (Варшава, Польща)

26-27 квітня 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф., DrHb В.Л. Федоренко виступив членом Науково-організаційного комітету та доповідачем на XIII Міжнародній правозахисній науковій конференції «Захист прав людини під час пандемічних викликів», присвяченій 55-ій річниці Міжнародних Пактів ООН з прав людини і 30-річчя членства Польщі в Раді Європи, яка відбулася в м. Варшава та м. Кельце, на базі Сейму Республіки Польща, у режимі інтернет-стримінгу.

У своїй доповіді проф. В.Л. Федоренко підняв проблему забезпечення конституційного права людини на працю та справедливу винагороду в умовах протидії пандемії коронавірусу COVID-19. У цьому контексті було проаналізовано особливості організації роботи науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) на прикладі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

 

Konferencja 2021 – program, final

Представник НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі ЦЕКК

27 квітня 2021 року завідувач лабораторії авторського права та інформаційних технологій Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) О.Собін взяв участь у роботі кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі – ЦЕКК).

На засіданні було розглянуто питання щодо:

• присвоєння кваліфікації судових експертів;
• підтвердження кваліфікації судових експертів;
• присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів;
• окремі питання організації та проведення судової експертизи та інш.
За результатами засідання ЦЕКК присвоєно нові та підтверджені вже існуючі кваліфікації судових експертів, присвоєні відповідні кваліфікаційні класи.

Засідання кваліфікаційної палати ЦЕКК відбулось під керівництвом голова кваліфікаційної палати ЦЕКК – заступник директора Департаменту – начальник відділу організації роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції Департаменту експертного забезпечення правосуддя К.Ковальової, пройшло на високому організаційному рівні.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності прийняв участь у роботі експертної групи з акредитації в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

26 квітня 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко прийняв участь, на запрошення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), у роботі експертної групи з акредитації за спеціальністю «081 Право» освітньої програми «Право» (ID у ЄДБО 37002) за третім рівнем вищої освіти (справа №795/АС-21) в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Відзначимо, що Центр і Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» систематично взаємодіють у межах договору про співпрацю. Зокрема, Центр виступає базою для проходження практики студентами цього інституту.

Щиро вітаємо з Міжнародним Днем інтелектуальної власності!

26 квітня 2000 року Генеральна асамблея Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІС) запровадила Міжнародний День інтелектуальної власності, відзначення якого дозволяє підвести підсумки розвитку та охорони права на об’єкти інтелектуальної власності, а також визначити актуальні та перспективні теми, сконцентровані в гаслах, винесених під час відзначення цього дня кожного року. У 2000 році це було гасло «Творімо майбутнє сьогодні». Нині ж, через 21 рік, ВОІС справедливо визначив актуальною тему сьогодення використання інтелектуальної власності для посилення ефективності і конкурентоздатності малого та середнього бізнесу, як основи формування креативної індустрії.

То ж, шановні друзі, колеги і партнери Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, прийміть вітання й щирі побажання нових перемог і звершень у сфері утвердження та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, успіхів у судово-експертній і науковій діяльності з питань інтелектуальної власності.

 

Трудовий колектив

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності

Опублікована доповідь працівників НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності на тему: «Дуалістична природа етикетки як об’єкту судової експертизи з питань інтелектуальної власності: методичні та практичні аспекти»

У квітні 2021 року на офіційному веб-сайті Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту опубліковано доповідь директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренка і керівника лабораторії права промислової власності Центру Н.М. Ковальової на тему: «Дуалістична природа етикетки як об’єкту судової експертизи з питань інтелектуальної власності: методичні та практичні аспекти», виголошену на Міжнародній науково-практичній конференції «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи» (м. Львів, 19 лютого 2021 р.).

Ця доповідь узагальнює положення НДР на тему: «Методичні рекомендації «Особливості проведення експертних досліджень, пов’язаних з етикетками», яка виконувалась Центром у 2019-2020 роках згідно з тематичними планами НДР НДУСЕ Мін’юсту спільно із колегами із Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса».

В.Л. Федоренко та Н.М. Ковальова у своїй доповідь відзначають, що аналіз експертних проваджень, проведених експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України щодо об’єктів промислової власності, виконаних упродовж останніх років, вказує на постійне зростання відповідних експертних досліджень. Це зумовлено насамперед тяглою практикою копіювання та підробки зовнішнього вигляду товарів широкого вжитку в Україні. У першу чергу, йдеться про товари постійного попиту, що є продуктами першої необхідності та купуються споживачами досить часто.

Значна частина експертних досліджень із зазначених вище питань припадає на дослідження таких об’єктів, як торговельні марки і промислові зразки, що застосовані в етикетках. Тобто, етикетки, як об’єкт судової експертизи з питань інтелектуальної власності, має дуалістичну (з лат. dualis – «подвійний», «задвоєний») природу. Враховуючи можливість існування етикетки, як об’єкта господарської діяльності, в якості як торговельної марки, так і промислового зразка, потреба у вказаних експертних дослідженнях буде зростати, або ж, на тлі зниження активності господарської діяльності в період пандемії COVID-2019, залишатиметься усталеною. Це зумовлює ситуацію, коли досліджуваний об’єкт одночасно відноситься до сфери регулювання та визначення науково-категоріального апарата декількох спеціальних законів у сфері захисту права на інтелектуальну власність. Щодо експертного дослідження етикеток, то це – закони України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки». Відповідно в судово-експертній практиці виникає об’єктивна потреба в проведенні комплексного за своєю сутністю експертного дослідження етики, як об’єкта інтелектуальної власності. Це, у свою чергу, обумовлює потребу в єдності методичних підходів до проведення експертних досліджень етикеток

Також В.Л. Федоренком і Н.М. Ковальовою обґрунтовано, що предметом судової експертизи різних видів етикеток є фактичні дані та обставини справи, які мають значення для юридичного провадження й установлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку, про властивості, ознаки, закономірності створення, функціонування й використання торговельних марок промислових зразків та інших позначень, що не набули правової охорони.

Об’єктами експертизи при цьому можуть виступати: торговельні марки, промислові зразки та позначення, що не набули правової охорони.

Основними ж завданнями судової експертизи з питань інтелектуальної власності, що вирішуються за допомогою цих Методичних рекомендацій, є:

 • установлення тотожності різних видів етикеток або схожості настільки, що їх можна сплутати;
 • установлення можливості введення в оману споживача щодо товару, послуги або особи.

 

Бібліографічні дані публікації:

Федоренко В.Л., Ковальова Н.М. Дуалістична природа етикетки як об’єкту судової експертизи з питань інтелектуальної власності: методичні та практичні аспекти // Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи: Матер. Міжнар. наук.-практичної конф. (м. Львів, 19 лютого 2021 р.) / За заг. ред. О. П. Куманської-Нор; уклад. Хомич Н.П., Струк І.О., Калінічеко М.М., Тарасенко Л.Л. Львів: ЛНДІСЕ, 2021. С. 109-114. URL: https://lndise.in.ua/sudova-ekspertiza-obektiv-intelektualnoi-vlasnosti-realii-ta-perspektivi

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності укладено Договір про співробітництво і взаємодію з Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судової експертизи Служби безпеки України

19 квітня 2021 року у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (даліЦентр) було укладено Договір про співробітництво і взаємодію Центру з Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судової експертизи Служби безпеки України (далі – ІСТ СБУ). Договір було підписано директором Центру В.Л. Федоренком і директором ІСТ СБУ А.В. Свінцицьким в урочистій обстановці.

Сторони цього Договору, – Центр і ІСТ СБУ, визначили наступні пріоритетні форми співробітництва та взаємодії:

 • взаємний обмін методичними, науковими та інформаційно-довідковими матеріалами та документацією, розпорядником яких є Сторони; інформацією з нових наукових, навчальних, методичних та довідкових видань, підготованих Сторонами;
 • проведення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на основі: проведення спільних наукових конференцій, круглих столів, методичних семінарів, курсів з опанування нових методів та експертних досліджень; взаємних стажувань спеціалістів;
 • рецензування наукових розробок та апробація методик експертних досліджень, розроблених Сторонами;

надання одна одній, за необхідності, методологічної, методичної, технічної, правової або іншої допомоги в межах компетенції та ін.

Анатолій Селіванов: «Судова експертиза – шлях до істини»

15 квітня 2021 року у газеті «Голос України» вийшла стаття доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, відомого в Україні та за кордоном правника Анатолія Селіванова «Судова експертиза – шлях до істини». У ній учений глибоко розкрив місію інституту судової експертизи у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському правосудді, системно проаналізував здобутки і перспективи розвитку судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності. Не обійшов увагою академік А. Селіванов і роботу Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

Важливим аспектом публікації академіка А. Селіванова є й увага до правового статусу судового експерта, як основного суб’єкта судово-експертної діяльності. «Судовий експерт (a priori), незалежно від судді, в ході спеціального дослідження за допомогою спеціальних знань визначає об’єкт, предмет і суб’єктів, яких потрібно залучати до експертизи, оскільки його діяльність супроводжується правовими гарантіями доступу до інформації. Але експерт не може бути залучений суддею як свідок, адвокат, бо він попереджається про відповідальність за свою діяльність відносно процесуальних прав і обов’язків. Він повинен бути особою без особистої юридичної заінтересованості, тому його обов’язок, участь у процесі — дати об’єктивний висновок щодо питань, поставлених суддею, і про це закон конкретно попереджає кожного судового експерта» – пише професор А. Селіванов.

Заслуговує на увагу та підтримку й думка академіка А. Селіванова про те, що «… судовий експерт, атестований за відповідною спеціальністю, є носієм спеціальних знань, і кожного разу суддя відчуває, наскільки його фахові знання допомагають прийняти (врахувати) глибину експертної думки. Опосередкований пізнавальний процес, за допомогою судових експертиз, є особливо важливим, коли треба захистити автора, правильно визначити заподіяну шкоду, завдану власнику авторських прав, і відновлювати щоразу законність, а це позначається і на конституційності як кінцевій меті побудови правової держави».

З повним текстом публікації А. Селіванова «Судова експертиза – шлях до істини» можна ознайомитись на офіційній веб-сторінці газети «Голос України»: URL: http://www.golos.com.ua/article/344701

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики»

 15-16 квітня 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко, в.о. заступника директора Центру О.Г. Адлер, учений секретар Центру Л.П. Тимощик, завідувач лабораторії авторського права та ІТ О.К. Собін, завідувач сектору авторського права та суміжних прав О.В. Голікова та ін. працівники Центру взяли участь, на запрошення організаторів, у Міжнародній науково-практичній конференції-полілозі «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики». Ця конференція було успішно організована та проведена на базі Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» за участі представників науково-дослідних установ судової експертизи України, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Чорногорії та ін. держав світу.

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики» стала виваженою науково-методичною платформою для висвітлення та обговорення багатьох проблемних питань теорії та практики судової експертизи і криміналістики. Окрім того, у вітальних словах керівництво Міністерства юстиції України і судово-експертних установ були окреслені перспективи подальшого розвитку судово-експертної діяльності в XXI ст.

Директор Центру проф. В.Л. Федоренко також привітав учасників цього поважного наукового форуму, побажав учасникам нових знань і цікавих професійних контактів, а також привітав директора Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста О.М. Клюєва з заслуженою перемогою в конкурсі та із призначенням на посаду вдруге, а також запевнив у продовженні плідних стосунків у сфері науки, судової експертизи і підготовки експертів між Центром і Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса».

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, спільно з партнерами, проведено Методологічний семінар за міжнародною участю на тему: «Новели правової охорони торговельних марок в Україні: судово-експертні аспекти»

08 квітня 2021 року на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), спільно з партнерами Центру – Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Комітетом з інтелектуальної власності Національної асоціації адвокатів України, а також за активної участі Національного бюро судових експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія і науково-дослідних установ (НДУСЕ) Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України, було проведено Методологічний семінар за міжнародною участю на тему: «Новели правової охорони торговельних марок в Україні: судово-експертні аспекти».

Метою цього методологічного семінару стало ознайомлення з новими положеннями чинного законодавства про охорону торговельних марок та обговорення перспектив впливу відповідних новел на подальший розвиток судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в Україні.

Як зазначив на початку заходу його модератор, – директор Центру, проф. В. Федоренко, – «Головним завданням для спільноти судових експертів під час удосконалення чинного законодавства про правову охорону винаходів, промислових зразків і торгівельних марок, що розпочалося з 2020 року й триває на рівні підзаконних нормативно-правових актів нині, є збереження й примноження судово-експертного потенціалу за спец. 13.3, 13.4 і 13.6. Для цього судові експерти, установи і організації судових експертів повинні активно шукати і відстоювати своє призначення в модернізованому механізмі судового захисту права інтелектуальної власності на відповідні об’єкти, співпрацювати з Національним офісом інтелектуальної власності, інститутом адвокатури, патентними повіреними тощо. Від цього залежить, чи отримає судова експертиза нові замовлення й усталену роботу, чи втратить існуючі позиції».

В основу Методологічного семінару були покладені доповіді Голови Комітету з інтелектуальної власності Національної асоціації адвокатів України, доктор юридичних наук, відомого фахівця в сфері захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, М. Потоцького на тему: «Новели правової охорони торговельних марок» та директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, одного з фундаторів судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності в Україні, О. Дорошенка на тему: «Про ключові положення проекту Правил розгляду заявок на торговельні марки». Свої погляди щодо майбутнього розвитку судової експертизи за спец. 13.3, 13.4 і 13.6 висловив також директор Центру, голова секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР, доктор юридичних наук, професор В. Федоренко.

Змістовні та актуальні доповіді породили плідні дискусії серед учасників Методологічного семінару, до участі в якому, з поміж іншого, приєдналися всі члени секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР.

У зв’язку з карантинним режимом, Методологічний семінар було проведено в режимі інтернет-конференції, з використанням програмного продукту Skype.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у робочій нараді керівників НДУСЕ при Міністерстві юстиції України

08 березня 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренка взяв участь у робочій нараді керівників науково-дослідних інститутів судової експертизи (НДУСЕ) при Міністерстві юстиції України щодо запровадження систем електронного документообігу та документообміну.   

Директори НДУСЕ, які взяли участь у цій робочій нараді, поділилися досвідом щодо впровадження систем електронного документообміну, їх обслуговування та модернізації. Директор Центру В.Л. Федоренко відзначив, що у березні 2021 року в Центрі завершене доопрацювання документації для діючої в режимі постійної технічної експлуатації системи електронного документообігу Центру на базі програмного продукту «IS-pro» (Керівництво користувача системи «Документообіг та управління процесами»; Технічне завдання на налаштування, розробку, впровадження та супровід  Комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «IS-pro»»; Загальний опис системи Комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «IS-pro»  системи «Документообіг та управління процесами»; Програма і методика випробувань  Комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «IS-pro»  системи «Документообіг та управління процесами»). На сьогодні триває напрацювання технічного завдання (ТЗ) для розроблення в межах діючого програмного продукту «IS-pro» модулю (механізму) СЕД для інтеграції з системами електронного документообігу Міністерства юстиції України, інших державних органів.

В умовах карантинних заходів, пов’язаних із протидією пандемії коронавірусу COVID-19 робоча нарада була проведена в інтернет-режимі.

На базі НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності успішно проведено весняне засідання секція судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР

08 квітня 2021 року на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) успішно проведене чергове, весняне засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – Секції) під керівництвом директора Центру, голови Секції, проф. В. Федоренка. Засідання Секції відбулося за 100% присутності членів секції, включаючи судових експертів, які не є працівниками НДУСЕ (І. Стародубов, Н. Міщенко).

До участі у весняному засіданні Секції були запрошені та взяли участь: директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Академії правових наук України О. Дорошенка; голова Комітету з інтелектуальної власності Національної асоціації адвокатів України М. Потоцький, представники профільного департаменту Мін’юсту, Державного науково-дослідного  експертно-криміналістичного  центру МВС України, Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України і ін.

Уперше, за час діяльності Секції, до її роботи були залучені представники Національного бюро судових експертиз Національної академії наук республіки Вірменія, зокрема, заст. директора Бюро П. Восканян і ін.

Під час роботи Секції були обговорені наступні питання.

 • Обговорення звітів науково-дослідних робіт (НДР), що завершені у 2020 році відповідно до Тематичного плану НДР науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) Міністерства юстиції України.
 • Про стану виконання НДР, які виконуються відповідно до Тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2021 рік.
 • Розгляд пояснювальних записок до тем НДР, що плануються для включення до Тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2022 рік. Зокрема, були обговорені пояснювальні записки щодо наступних перспективних розробок: «Методика визначення ліцензійних платежів та авторської винагороди» (Центр); «Методичні рекомендації щодо досліджень, пов’язаних з компіляціями даних (базами даних) та системами управління (керування) базами даних» (ЦЕНТР); «Методичні рекомендації з дослідження творів образотворчого мистецтва як об’єктів авторського права» (НДЦ «Харьківський ІСЕ ім. проф. М.С. Бокаріуса» та «Методика дослідження об’єктів авторських та суміжних прав, створених та/або відтворених у цифровій формі» (Львівський НДІСЕ).
 • Розгляд спірних питань експертної практики та обговорення актуальних проблем судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.
 • Про стан виконання доручення Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України щодо опрацювання зауважень до тестових завдань та про удосконалення програм для підготовки судових експертів.
 • Різне.

Робота Секції, в умовах протидії пандемії коронавірусу COVID-2019, проводилась в режимі інтернет-стримінгу, з задіянням програмного продукту Skype.

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено чергове засідання Вченої ради

07 квітня 2021 року у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проведено чергове засідання Вченої ради Центру, на якому були розглянуті найбільш актуальні питання науково-дослідної, науково-організаційної та організаційно-управлінської роботи Центру. У першу чергу, були розглянуті питання організаційного, документального та технічного забезпечення Секції судової експертиз об’єктів інтелектуальної власності НКМР, яка проводиться 08 квітня ц.р. на базі Центру.

Серед іншого було розглянуто та схвалено пояснювальні записки до майбутніх перспективних тем НДР, які Центр пропонуватиме до включення до Тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ Міністерства юстиції України на 2022 рік, а саме:

 • «Методика визначення ліцензійних платежів та авторської винагороди» (керівник – Тимощик Л. П.);
 • «Методичні рекомендації щодо досліджень, пов’язаних з компіляціями даних (базами даних) та системами управління (керування) базами даних» (керівник – Собін О. К.).

Також Вчена рада Центру одноголосно підтримала рішення про включення до складу Редакційної колегії наукового електронного  «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» відомого вченого-правника Барабаша Юрія Григоровича, проректора з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента Національної академії правових наук України.

Методичний семінар на тему: «Новели правової охорони торговельних марок в Україні: судово-експертні аспекти»

 

Міністерство юстиції України
Науково-дослідний центр судової експертизи з питань
інтелектуальної власності

 Національна академія правових наук України
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
 

Національна асоціація адвокатів України
Комітет з інтелектуальної власності

 

Методичний семінар на тему:

«Новели правової охорони торговельних марок в Україні: судово-експертні аспекти»

 

Поч. 12.00                                                                              08.04.2021

 

Мета методологічного семінару: ознайомлення з новими положеннями чинного законодавства про охорону торговельних марок та обговорення перспектив впливу відповідних новел на подальший розвиток судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

 

Модератор: директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук Владислав Федоренко.

 

Доповіді:

ПОТОЦЬКИЙ Микола, голова Комітету з інтелектуальної власності Національної асоціації адвокатів України, доктор юридичних наук, «Новели правової охорони торговельних марок»;

ДОРОШЕНКО Олександр, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, «Про ключові положення проекту Правил розгляду заявок на торговельні марки»;

КОВАЛЬОВА Наталія, керівник лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, «Впливи новелізації законодавства про правову охорону торговельних марок на судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності».

 

Обговорення доповідей – до 10 хв

 

Захід відбудеться в режимі інтернет-стрімінгу на базі Центру. Скайп-адреса: intelect.ndc

Запрошуємо до публікації в черговому випуску видання НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності та партнерів «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

Завершується підготовка чергового № 2 (14) випуску наукового електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», заснованого у 2018 році трудовим колективом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), спільно з науковими партнерами – МАУП і Всеукраїнською асамблеї докторів наук з державного управління.

У виданні вже 4-й рік поспіль висвітлюються актуальні проблеми судової експертизи і криміналістики, державотворення та правотворення, державного управління та місцевого самоврядування. Особливе місце приділяється актуальним питанням теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Довідково:

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (додаток 4), електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію «Б» у галузях юридичних наук та державного управління. Згадане наукове видання висвітлює актуальні питання судової експертизи і криміналістики, публічного і приватного права, а також державного управління та місцевого самоврядування та видається 6 разів на рік.

Усі випуски електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» за 2018-2021 рік знаходяться у вільному та безкоштовному доступі на офіційному веб-сайті НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності за посиланням:

https://intelect.org.ua/activity/research-activities/zhurnal-ekspert-paradygmy-yurydychnyh-nauk-ta-derzhavnogo-upravlinnya/

За зверненнями авторів, прийом наукових статей до видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», № 2(14) за 2021 рік, продовжено до 16.04.2021.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності прийняв участь у роботі Круглого столу за міжнародної участі на тему: «Інтелектуальна власність: розвиток законодавства та еволюція господарського судочинства»

31 березня 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко та заступник керівника Центру, канд. техн. наук О.Г. Адлер, на запрошення оргкомітету, взяли участь у роботі Круглого столу за міжнародної участі на тему: «Інтелектуальна власність: розвиток законодавства та еволюція господарського судочинства», організованого Верховним Судом з нагоди 30-річчя Господарської юстиції в Україні.

Круглий стіл був проведений за наступними сесіями:

Сесія 1. Еволюція правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності. Законодавче забезпечення, якість законодавства.

Сесія 2. Визначення питань, що виникають на практиці та потребують законодавчого врегулювання та виклики, які постають під час розгляду спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Сесія 3. Міжнародні аспекти захисту права інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність в практиці Європейського суду з прав людини.

Модераторкою захисту виступила Ірина Булгакова, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

В умовах карантинних заходів, пов’язаних із протидією пандемії коронавірусу COVID-19 робоча участь у Круглому столі була проведена в інтернет-режимі.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності укладено Договір про співпрацю з Науково-виробничим товариством з обмеженою відповідальністю «Інтермаш»

26 березня 2021 року, в межах розширення державно-приватного партнерства в сфері судово-експертної діяльності та посилення співпраці з науково-виробничими установами України, директором Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренком підписано Договір про співпрацю (далі – Договір) з директором Науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю «Інтермаш» В.К. Рудаковим.

Предметом Договору було визначено наукове співробітництво у галузі науково-технічного, технологічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності з метою захисту прав інтелектуальної власності при використанні патентів на винаходи, корисні моделі, торгові марки, технологій при впровадженні у виробництво на території України та за її межами – в межах повноважень і компетенції кожної зі Сторін.

Відповідно до змісту цього договору, сторони домовились про

 • взаємний обмін методичними, науковими та інформаційно-довідковими матеріалами та документацією, розпорядником яких є Сторони; інформацією з нових наукових, навчальних, методичних та довідкових видань та технологій, підготованих Сторонами;
 • проведення підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації кадрів на основі: проведення спільних наукових конференцій, круглих столів, методичних семінарів, курсів з опанування нових методів та експертних досліджень; взаємних стажувань спеціалістів на базі Сторін;
 • рецензування наукових розробок Сторін, апробація методик експертних досліджень та технічних і технологічних засобів, розроблених Сторонами;
 • надання одна одній, за необхідності, методологічної, методичної, технічної, правової або іншої допомоги в межах компетенції Сторін.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у робочій нараді керівників НДУСЕ Міністерства юстиції України

15 березня 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко взяв участь у робочій нараді керівників науково-дослідних інститутів судової експертизи (НДУСЕ) Мін’юсту про шляхи і механізми розвитку НДУСЕ, проведеної під головуванням Заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А.В. Гайченка та за участі директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту Н.М. Ткаченко.    

На черговій робочій нараді було обговорено питання щодо забезпечення розміщення на офіційних веб-сайтах НДУСЕ Мін’юсту інформації про експертне навантаження судових експертів цих державних установ, з метою забезпечення транспарентності судово-експертної діяльності. Передбачається, що відповідна інформація в стислі терміни буде розміщена в формі діаграм (графіків, таблиць) й буде регулярно оновлюватися. На нараді було обговорено низку інших важливих питань у сфері розвитку судово-експертної діяльності та НДУСЕ Мін’юсту.

В умовах карантинних заходів, пов’язаних із протидією пандемії коронавірусу COVID-19 робоча нарада була проведена в інтернет-режимі.

Директор НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у робочій нараді керівників НДУСЕ Міністерства юстиції України

10 березня 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренка взяв участь у робочій нараді керівників науково-дослідних інститутів судової експертизи з питань інтелектуальної власності (НДУСЕ) Мін’юсту про шляхи і механізми розвитку НДУСЕ, проведеної під головуванням Заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А.В. Гайченка та за участі директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту Н.М. Ткаченко.    

На робочій нараді було розглянуто питання розширення судово-експертного потенціалу НДУСЕ Мін’юсту за рахунок запровадження нових спеціальностей. Обговорено питання забезпечення транспарентного висвітлення завантаженості судових експертів конкретних НДУСЕ Мін’юсту на їх офіційних веб-сайтах та інші питання пріоритетних напрямків розвитку судово-експертної діяльності.

В умовах карантинних заходів, пов’язаних із протидією пандемії коронавірусу COVID-19 робоча нарада була проведена в інтернет-режимі.

Вітаємо всіх колег і партнерів з Міжнародним жіночим днем 8-го березня!

Щиро вітаємо всіх колег і партнерів, усіх представниць прекрасної статі з Міжнародним жіночим днем 8-го березня, Днем жіночності, весни і любові!

Зичимо доброї вдачі, гарного настрою, родинного добробуту, успіхів в професії, заслуженої поваги колег, а також реалізації всіх найсміливіших планів! Нехай від сьогодні кожен новий день буде нести для вас в собі ті відтінки уваги, любові та тепла, які є нерозлучними супутниками 8 березня.

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено чергове засідання Вченої ради

04 березня 2021 року проведене чергове засідання Вченої ради Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) під головуванням директора Центру проф. В.Л. Федоренка.

На засідання вченої ради Центру були розглянуті питання про підготовку до проведення на базі Центру весняного засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України, а також обговорено перспективні теми НДР для розроблення методик експертних досліджень за спец. 13.1.2 і 13.9; питання підготовки до наради НДУСЕ при керівництві Мін’юсту з питань розвитку судово-експертної діяльності та інші важливі питання статутної діяльності Центру.

Вийшов черговий випуск видання НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності та партнерів «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

У кінці лютого 2021 року вийшов перший у цьому році випуск наукового електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», заснованого у 2018 році трудовим колективом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), спільно з науковими партнерами – МАУП і Всеукраїнською асамблеї докторів наук з державного управління.

Цей випуск журналу містить цікаві та змістовні публікації з питань теорії та практики судової експертизи та, зокрема, судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності. Це насамперед наступні наукові статті учених і судових експертів Центру.

Програмна стаття директора Центру проф. В.Л. Федоренка «Стратегічні пріоритети розвитку Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України у 2021–2023 роках». У цій статті, на основі аналізу генезису та еволюціонування Центру, як головної науково-дослідної установи судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в Україні, визначаються стратегічні перспективи розвитку та діяльності Центру на середньострокову перспективу (2021-2023). Обґрунтовується висновок, що стратегія розвитку Центру – це, у першу чергу, ефективне стратегічне планування його керівництва в частині реалізації мети діяльності Центру, як визначеного та бажаного ідеального результату, який візуалізує місію Центру в державному механізмі експертного забезпечення правосуддя, та здійснення статутних завдань, спрямованих на досягнення такої мети, за визначений проміжок часу, у встановленій послідовності та з раціональним використанням усіх наявних ресурсів, а також з контролем за індикаторами досягнення стратегічних пріоритетів розвитку та діяльності Центру. При цьому, стратегія розвитку Центру є невіддільною складовою стратегії розвитку судової експертизи в цілому, а також стратегії захисту права на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема, в частині взятих на себе міжнародних зобов’язань.

Стаття ґрунтується на результатах попередніх публікацій проф. В.Л. Федоренка про генезис і еволюціонування Центру та судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності в Україні. При її підготовці також використані щорічні звіти про роботу Центру в 2018-2020 роках, які, в частині науково-дослідної роботи, оприлюднені на офіційному веб-сайті Центру, а також робочі матеріали чергових і позачергових засідань Cекції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України (протоколи і ін.). Ця публікація також широко проілюстрована 14 діаграмами і 1 таблицею. Більшість матеріалів оприлюднені для широкого загалу вперше.

Вкрай важлива і актуальна проблематика розкривається в науковій статті ученого секретаря Центру, кандидата економічних наук Л.П. Тимощик на тему: «Практика оцінювання збитків унаслідок неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності». У  цій статті Л.П. Тимощик обґрунтовано актуальність оцінювання матеріальних збитків в результаті порушення прав інтелектуальної власності. Проведено дослідження правової бази оцінювання матеріальних збитків правовласників при порушенні їх виключних прав. Систематизовано методичні підходи до оцінювання матеріальних збитків при неправомірному використанні об’єктів інтелектуальної власності. Зазначено, що у світовій практиці використовуються класичні оціночні підходи до визначення матеріальних збитків, кількісні методи та змішані (комплексні) підходи. Розглянуто методологію оцінювання матеріальних збитків правовласників за зазначеними методичними підходами. Визначено їх переваги та недоліки в українських реаліях. Виявлено основні складнощі, що виникають при практичному застосуванні методичних підходів до оцінювання матеріальних збитків у судово-експертній діяльності. Ця стаття Л.П. Тимощик містить цікаві для фахівців рисунки, таблиці, формули, які належним чином, повно та комплексно ілюструють висновки і положення вченої.

В цьому числі електронного наукового видання також опубліковано наукову статтю судового експерта лабораторії права промислової власності Центру С.М. Томачинського на тему «Алгоритм вирішення окремих задач судових експертиз в сфері інтелектуальної власності, які стосуються оптично активних сполук». Автором статті наголошується, що розвиток інформаційних технологій в галузі хімічної інформатики пропонує різні продукти, які можуть розширити можливості судових експертиз в сфері інтелектуальної власності, які пов’язані з хімічними сполуками. Одним з таких корисних інструментів є міжнародний текстовий хімічний ідентифікатор InChI. На прикладі, взятому з практики, показано переваги застосування міжнародного текстового хімічного ідентифікатора InChI для порівняння конфігурації хіральних центрів оптично активних сполук. Показано ефективність такого підходу навіть у  випадку, коли особливості відображення таких формул ускладнюють таке порівняння. В  статті докладно розкрито алгоритм такого порівняння з використанням міжнародного текстового хімічного ідентифікатора InChI. Автором також продемонстровано переваги InChI, зокрема, очевидність результатів порівняння двох хімічних формул, у яких хіральність відображено на різних хімічних зв’язках. Матеріал, викладений в статті, дасть змогу судовим експертам та іншим фахівцям, вирішувати задачі з порівняння конфігурації хіральних центрів оптично активних сполук без вивчення складних аспектів стереохімії. Розглянутий метод є корисним інструментом з великими перспективами для спеціалістів різних галузей знань та, зокрема, для судових експертів в галузі інтелектуальної власності.

У виданні також розміщено статтю судового експерта права промислової власності Центру, кандидата технічних наук В.В. Архіпов на тему: «Особливості дослідження аптекарських товарів, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій». У ній В.В. Архіпов дослідив питання аптекарських товарів, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій (пожежі, аварії систем водопостачання, опалювання і каналізації, протікання, затоплення та ін.). Стверджується, що, як правило, внаслідок аварій частина або всі аптекарські товари, що знаходиться в зоні дії негативних чинників — рідин (вода, каналізаційні води, нечистоти, рідини систем опалювання, промивальні рідини та ін.); термічних дій (відкритий вогонь, підвищена температура, продукти горіння) частково або повністю втрачають свої товарні властивості. У своїй статті В.В. Архіпов також обґрунтовує алгоритм дослідження аптекарських товарів, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій на прикладі конкретного судово-товарознавчого дослідження по визначенню матеріальної шкоди власнику аптеки при затоплені гарячою водою наслідок аварії опалювальної мереж.

Актуальною та своєчасною стала й публікація судових експертів і учених В.П. Хомутенко, А.П. Чередніченко та А.В. Хомутенко на тему: «Організаційно-методичні аспекти судових експертиз державних закупівель». Ця стаття присвячена проблематиці проведення судових експертиз господарських операцій, пов’язаних із скороченням обсягів поставок за договорами про державні закупівлі, зокрема, у  разі збільшення ціни за одиницю товару, яке спричинене коливанням (динамікою) ринкових цін на товари. Авторами проаналізовано основні причини внесення змін до істотних умов договорів про публічні закупівлі за 2017 та 2019 роки. Визначено, що найбільший обсяг порушень як у кількісному, так і у вартісному виразі складають порушення, пов’язані зі зміною ціни договору за одиницю товару. Встановлено, що жоден з органів (територіальні органи Державної служби статистики України, регіональні торгово-промислові палати тощо), який уповноважений здійснювати моніторинг ринкових цін, не визначає рівень коливання цін на товар – предмет державної закупівлі. Доведено, що завдання з визначення рівня коливання ринкових цін належать до компетенції експерта-економіста, який оперуватиме інструментарієм економічної статистики. Обґрунтовано необхідність нормативного уточнення виду ціни, що закладається в договори про державні закупівлі.

 

Електронне наукове видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» містить і низку інших цікавих публікацій, присвячених актуальним проблемам юриспруденції та державного управління, з якими Ви можете ознайомитись за посиланнями на офіційному веб-сайті Центру (https://intelect.org.ua/) в однойменній рубриці:

 

Довідково:

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (додаток 4), електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію «Б» у галузях юридичних наук та державного управління. Згадане наукове видання висвітлює актуальні питання судової експертизи і криміналістики, публічного і приватного права, а також державного управління та місцевого самоврядування та видається 6 разів на рік.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності укладено меморандум про співробітництво з ТВО «Офіс незалежних експертиз»

01 березня 2021 року, в межах розширення державно-приватного партнерства в сфері судово-експертної діяльності, директором Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренком підписано меморандум про співробітництво з ТОВ «Офіс незалежних експертиз» в особі його президента, проф., академіка НАПрН України О.Д. Святоцького. Участь у підготовці та підписання Меморандуму взяв в.о. заступника директора Центру О.Г. Адлер.

Відповідно до змісту Меморандуму, договірні сторони домовились про спільну підготовку, рецензування, випуску публікацій наукового, методичного та практичного спрямування; обмін науково-методичною інформацією та практичними напрацюваннями і досвідом вирішення експертних завдань у сфері судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності; спільне проведення «круглих столів», науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів і ін., в тому числі в режимі онлайн; спільне проведення фахових заходів для судових експертів, як державних, так і приватних та ін.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у презентації Моніторингового звіту Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України за 2020 рік

24 лютого 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко, а також в.о. заступника директора Центру О. Адлер, учений секретар Центру Л. Тимощик, керівник лабораторії права промислової власності Н. Ковальова, керівник лабораторії економічних досліджень В. Дідоборщ, завідувач сектору авторського права та суміжних прав Центру О. Голікова, науковий працівник Центру О. Віхляєв взяли участь у презентації Моніторингового звіту Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України за 2020 рік, в частині щодо законодавчого забезпечення реформ у сфері судової експертизи та підготовки із зацікавленими сторонами Законопроекту «Про судово-експертну діяльність».

З вітальними словами до учасників заходу звернулися Заступник Міністра юстиції України О. Банчук, Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А. Гайченко, керівник Департаменту аналітичної роботи Верховного Суду Р. Бабанли, директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін’юсту Н. Ткаченко, директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Мін’юсту О. Олійник, директори НДУСЕ Мін’юсту, представники спільноти судових експертів, які не є працівниками НДУСЕ Мін’юсту та ін.

Модератором заходу виступила С. Сухенко, керівник експертної групи з питань суміжних з правосуддям правових інститутів Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Мін’юсту.

Під час дискусії директор Центру В. Федоренко відзначив важливу, системну та ґрунтовну роботу Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Мін’юсту над підготовкою законопроекту про судову-експертну діяльність, забезпечення двосторонніх зв’язків розробників цього законопроекту з зацікавленими сторонами, у першу чергу з НДУСЕ Мін’юсту та представниками спільноти судових експертів, які не є працівниками НДУСЕ Мін’юсту. Очевидно, що останні є конкурентами, але й одночасно партнерами у розвитку судової експертизи. І вже нині партнерство цих суб’єктів судово-експертної діяльності дає свій позитивний синергетичний ефект.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у нараді при Департаменті експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України, присвяченого запровадженню електронного тестування при атестації судових експертів

19 лютого 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко, в.о. заступника директора Центру О. Адлер, керівник лабораторії права промислової власності Н. Ковальова, керівник лабораторії економічних досліджень В. Дідоборщ, завідувач сектору авторського права та суміжних прав Центру О. Голікова та судовий експерт лабораторії права промислової власності С. Томачинський Центру взяли участь у методичній нараді з питань впровадження електронного тестування для атестації судових експертів на Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при міністерстві юстиції України (далі – ЦЕКК), організованій та проведеній Департаментом експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України із керівництвом і працівниками науково-дослідних установ судової експертизи Мін’юсту (далі – НДУСЕ).

Під час проведення наради були розглянуті питання щодо якості розроблених НДУСЕ тестів і тестових завдань, шляхів їх удосконалення, а також результатів апробації тестів працівниками НДУСЕ, а також судовими експертами, які не працівниками НДУСЕ. Запровадження системи електронного тестування судових експертів при їх атестації заплановане до запровадження в 2021 році.

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи»

19 лютого 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренка, в.о. заступника директора Центру О. Адлер, керівник лабораторії права промислової власності Центру Н. Ковальова, завідувач сектору авторського права та суміжних прав О. Голікова та ін., на запрошення керівництва Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, взяли участь в режимі онлайн у Міжнародній науково-практичній конференції «Судова експертиза обєктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи».

Міжнародна конференція організована та проведена Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, Національним офісом інтелектуальної власності та Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності». До участі у конференції залучилися судді Верховного Суду, керівництво Мін’юсту, керівники і судові експерти НДУСЕ, вчені, практики та фахівці у сфері інтелектуальної власності, а також науково-педагогічні працівники, аспіранти закладів вищої освіти як України, так і зарубіжних держав. Модератором заходу виступила директор Львівського НДІСЕ О. Куманська-Нор.

Із привітальними словами виступили Заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду Б. Львов, Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А. Гайченко, директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Н. Ткаченко, керівництво НДУСЕ, в тому числі й директор Центру В. Федоренко та інші.

У своїй доповіді директор Центру проф. В. Федоренко привітав організаторів і учасників конференції з проведенням такого важливого та статусного заходу, а також побажав успішної роботи й наукового прориву в забезпеченні судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності. В. Федоренко також підтримав попередніх виступаючих і відзначив, що на сьогодні цей вид судової експертизи вимагає свого серйозного наукового забезпечення. У першу чергу, йдеться про розроблення в установленому порядку методик за спец. 13.1.1-13.9. За 2010-2021 роки до Реєстру було внесено 11 методик, щодо 8 з яких головним, а часто й єдиним розробником був Центр. У 2021 році Центром розпочато роботу над іще двома перспективними і потрібними для практиками методиками.

Перша з них – це «Методики експертного дослідження промислових зразків» (VII.1.1-2021/2, кер.: Н. Ковальова), завданням якої буде методичне забезпечення спец. 13.4. Ця спеціальність до сьогодні не має своєї базової методики в Україні. Друга методика, робота над якою розпочалася в Центрі цього року, це «Методика проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами та корисними моделями (удосконалена)» (VII.1.2-2021/2, кер.: Т. Чабанець, співвиконавці: Кропивницьке відділ. КНДІСЕ). Розроблення цих двох методик, з урахуванням новел чинного законодавства щодо правового захисту торгівельних марок, промислових зразків і винаходів, дозволить завершити методичне забезпечення основних видів судової експертизи з питань інтелектуальної власності в Україні.

Позитивним аспектом науково-дослідної роботи над цими методиками стало й приєднання до неї членів секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України, які не є працівниками НДУСЕ. При цьому, Центр, як і раніше, залишається відкритим до співпраці при розробці проектів відповідних методик і для адвокатів, і для науковців, і для громадськості.

Директор Центру також наголосив, що окрім дифірамбів судовій експертизі з питань інтелектуальної власності, на які вона, врешті, заслуговує, слід підняти й гострі проблеми, які на сьогодні постали перед цим видом судової експертизи. По-перше, це вичерпність судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. На сьогодні йде помітний процес «криміналізації» судово-експертної діяльності на тлі зниження діяльності суб’єктів господарської діяльності, що призвело до критичного зменшення судових експертиз з інтелектуальної власності.

На думку проф. В. Федоренка, заклики «розширити коло судових експертів в кожному НДУСЕ», поза сумнівом, шляхетні й зрозумілі. Але ж слід розуміти і реалії сьогодення, які дозволяють констатувати, що судові експерти за окремими спеціальностями 13.1.1-13.9 мають в рік профільне навантаження від 1 до 5 експертиз в рік. А по таким спеціальностям, як 13.2, 13.5.1 і 13.8 такий показник у багатьох випадках дорівнює 0.

Не зовсім передбачуваними, на думку директора Центру В. Федоренка, є наслідки й запровадження до чинного законодавства механізмів позасудового розгляду спорів Укрпатентом у межах спеціальностей 13.3, 13.4, 13.6, які є найбільш поширеними в системі судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Чи буде це означати кратне зменшення судових спорів у межах господарського та цивільного судочинства, а значить і «вимирання» судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності? Відповіді на це питання до розроблення відповідних підзаконних нормативно-правових актів, а також до реалізацію згаданих новел чинного законодавства, очевидно, не буде. Але, це не заважає нам думати, прогнозувати і вживати заходи для збереження судової експертизи з питань інтелектуальної власності вже сьогодні. І цей представницький науково-практичний форум є гарною платформою для обговорення й вирішення вище окреслених і інших пробем.

Основними тематичними напрями роботи конференції «Судова експертиза обєктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи» стали наступні питання:

– судова експертиза в галузі промислових зразків з урахуванням нововведень;

– висновок судової експертизи і висновок експертів Укрпатенту (спільне і роздільне);

– правова охорона торговельних марок і промислових зразків – особливості судової експертизи;

– рецензія на висновок судового експерта;

– особливості призначення судових експертиз;

– залучення до проведення експертиз спеціалістів;

– судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет.

Для плідного обговорення вище зазначених питань роботу міжнародної конференції було поділено на три тематичні секції, а саме:

 • «Роль та значення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності»;
 • «Промислова власність та роль судової експертизи: окремі аспекти»;
 • «Штучний інтелект: забере у експертів роботу чи навпаки її додасть?».

В. Федоренко та Н. Ковальова подали до конференції тези доповіді на тему: «Дуалістична природа етикетки як об’єкту судової експертизи з питань інтелектуальної власності: методичні та практичні аспекти». У цій доповіді висвітлено основні здобутки Методичних рекомендацій щодо експертного дослідження етикеток, які були розроблені в межах НДР Центру в 2019-2020 роках і направлені на апробацію.

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено перше в 2021 році засідання Вченої ради

08 лютого 2021 року проведено засідання Вченої ради Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) під головуванням директора Центру, проф. В.Л. Федоренко. На засіданні Вченої ради Центру розглянуто низку важливих питань організації діяльності Центру, зокрема:

 • про організацію ефективного виконання науково-дослідних робіт Центру на 2021 рік;
 • про підготовку до весняної секції судової експертиз об’єктів інтелектуальної власності НКМР;
 • про рекомендацію старшого наукового співробітника сектору технічної творчості лабораторії права промислової власності Центру І.В. Жукової до участі в конкурсі на присудження Премії Верховної Ради України для молодих учених;
 • про рекомендацію до друку Методичних рекомендацій Центру щодо:

застосування програмно-апаратних комплексів/спеціалізованого програмного забезпечення для виявлення запозичень/ознак плагіату у літературних, художніх та наукових творах (В.Л. Федоренко);

розрахунку трудомісткості на розробку комп’ютерних програм на стадії раннього проектування на основі конструктивної моделі витрат СОСОМО ІІ (О.К. Собін);

особливостей проведення експертних досліджень, пов’язаних з етикетками (Н.М. Ковальова) і ін.

про рекомендацію до друку чергового № 1(13) за 2020 рік випуску наукового електронного «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» та ін.

Уповноважений Центру з питань запобігання та виявлення корупції пройшов навчання із запобігання та виявлення корупції, організоване Міністерством юстиції України

02 лютого 2021 року уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), завідувач лабораторії авторського права та інформативних технологій Центру Собін О.К. пройшов навчання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) щодо запобігання та виявлення корупції, що було організовано і проведено Міністерством юстиції України.

02 лютого 2021 року відділом з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України проведено навчання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) щодо запобігання та виявлення корупції за участю Державного секретаря Міністерства юстиції України Олени БОГАЧОВОЇ та керівника Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергія ДЕРКАЧА.

Під час навчання  розглянуто та обговорено низьку питання, зокрема, про:

 • обов’язкові документи, які повинні бути розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції та форма їх ведення;
 • поняття та види консультаційної і методичної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання та виявлення корупції;
 • організаційні засади проведення службових розслідувань за поданням уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог цього чинного законодавства в інший спосіб стосовно державних службовців;
 • особливості діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державної установи «Центр апробації» щодо здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулювання».
 • електронне декларування працівників установ, підпорядкованих Мін’юсту в 2021 році.
 • обговорені основні проблеми в діяльності уповноважених осіб за минулий рік, визначені пріоритети та завдання на 2021 рік.

Захід проведено на високому методичному рівні.

У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено перші в 2021 році Загальні збори трудового колективу

01 лютого 2021 року проведено загальні збори Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) під головуванням директора Центру, проф. В.Л. Федоренко. На загальних зборах розглянуто низку важливих питань діяльності Центру, зокрема:

 • про підсумки роботи Центру за 2020 рік;
 • про стратегічні пріоритети діяльності та розвитку Центру в2021 році;
 • про Правила внутрішнього трудового розпорядку Центру та посилання виконавської дисципліни у Центрі;
 • про антикорупційну стратегію Центру на 2021 рік та забезпечення своєчасного електронного декларування доходів працівниками Центру за 2021 рік й ін.

Загальні збори трудового колективу Центру проведені з неухильним дотриманням карантинних обмежень, у очно-дистанційному режимі, з використанням глобальної мережі Інтернет.